BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Viverda

Viverda er et svampemiddel med en særdeles god effekt mod en lang række sygdomme i korn og frøgræs, desuden kan en behandling med Viverda i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Fordele

  • Indeholder boscalid (SDHI)
  • Eneste svampemiddel med hele 3 aktive stoffer
  • Bredspektret effekt - inkl. rustsvampe
  • Udviklet til optimal beskyttelse af faneblad og aks i hvede
  • Hurtig regnfasthed
  • Kan øge udbytte/kvalitet - selv når der ikke er synlige svampeangreb

General information

Navn Viverda
Formel OD - Oliedispersion
Ingredienser 50 g/l (4,7 % w/w) Epoxiconazol, 140 g/l (13 % w/w) Boscalid, 60 g/l (5,6 % w/w) Pyraclostrobin (F500)

Viverda er et svampemiddel med en særdeles god effektmod en lang række sygdomme i korn (se tabel), desuden kan en behandling med Viverda i nogle tilfælde have en positiv indfldelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Epoxiconazol har god effektmod hvedens gråplet og brunplet, rust, bladplet og skoldplet, Boscalid har god effkt på hvedens gråplet, bygbladplet, ramularia, fysiologiske pletter samt nogen effkt på knækkefodsyge og Pyraclostrobin har god virkning på rust sygdomme og bygbladplet.

Ved at kombinere Epoxiconazol, Boscalid og Pyraclostrobin med forskellige virkningsmekanismer forstærker man således effektenisær mod hvedens gråplet, gulrust, brunrust og byggens bladplet samtidig med, at risikoen for resistens hos svampesygdommene mindskes.Alle aktivstoffer har vag effekt mod meldug.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Viverda kan blandes med Comet, Comet Pro,Flexity, Ceando, Juventus 90, Cycocel produkter, Medax Top, Terpal og Fastac 50 og Ultimate S. Anvendes Viverda sammen med Terpal, skal Terpal tilsættes til sidst.

Byg

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bygbladplet 1,25 – 2,5 l pr ha Vækststadium 30 – 65 ved begyndende angreb Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Bygrust 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 65 Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Cercospora-bladplet 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 65 Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Meldug 1,25-2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 65 Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Skoldplet 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 65 ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kronrust 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 65 Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
DTR (hvedebladplet) 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Gulrust 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.Må ikke anvendes senere end vækststadie 71.
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Hvedegråplet (Septoria tritici) 1,25 - 2,5 l Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Knækkefodsyge 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 32 Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Meldug 1,25 - 2,5 l/ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split
Gulrust 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split
Hvedebrunplet (Septoria nodorum) 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split
Hvedegråplet (Septoria tritici) 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split
Knækkefodsyge 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 32. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Meldug 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Knækkefodsyge 1,25 – 2,5 l pr. ha Vækststadium 30 – 32. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Meldug 1,25 – 2,5 l Vækststadium 30 – 71. Ved begyndende angreb. Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.
Skoldplet 1,25 - 2,5 l 30-71 (ved begyndende angreb) Maks. 2,5 l pr. sæson ad 1 gang eller i split.

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-08
  • GHS-07

Hvorfor Viverda

OD formuleringen bevirker en bedre vedhæftning og fordeling af sprøjtevæsken på bladene, og er regnfast efter få minutter. OD formuleringen adskiller sig, når den er udsprøjtet, fra konventionelle formuleringer ved at efterlade en mere blank bladoverflade.

Denne formuleringsteknologi bevirker, at en del af den energi, som dråberne rammer bladet med opsuges i dråben, så mindre spildes og en større del af sprøjtevæsken tilbageholdes på bladene.

Dråberne på bladoverfladen flyder hurtigt og danner en ensartet "film" på bladoverfladen. Spredningen på bladene fortsætter over længere tid, da dråberne fordamper langsommere.

Om

Viverda med AgCelence efftekt

I praksis er det ikke kun sygdomme, der påvirker afgrøden. Vækstforhold påvirker såvel udbytte og kvalitet. Aktivstoffet pyraclostrobin (Comet), har ud over effekter på visse svampesygdomme, også en positiv indvirkning på stress og en række fysiologiske faktorer samt en forgrønnende effekt – effekter som vi til sammen kalder AgCelence - forvent mere

I forbindelse med registrering af Viverda har myndighederne har givet følgende tekst:

"Viverda har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Viverda i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selvom der ikke er synlige angreb af svampesygdomme."

Top