Pistol® Ukrudtsmiddel

Pistol må ikke længere forhandles, men må anvendes indtil 31. december 2023.

Pistol Ukrudtsmiddel

Sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskole og læhegn samt på parkeringsarealer, veje, indkørsler, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Pakninger: 1 og 5 liter

Pistol® Ukrudtsmiddel

Pistol må ikke længere forhandles, men må anvendes indtil 31. december 2023.

Pistol Ukrudtsmiddel

Sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskole og læhegn samt på parkeringsarealer, veje, indkørsler, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Pakninger: 1 og 5 liter


Anvendelser

Generel information

Navn Pistol
Ingredienser 40 g/l diflufenican, 250 g/l glyphosat

Virkning

Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en ”tynd film” på jordoverfladen og forhindrer fremspiring af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet ca. 10 dage.

Generel information

Navn Pistol
Ingredienser 40 g/l diflufenican, 250 g/l glyphosat

Virkning

Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en ”tynd film” på jordoverfladen og forhindrer fremspiring af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet ca. 10 dage.

Hvorfor Pistol?

Pistol Ukrudtsmiddel

Sprøjtemiddel til bekæmpelse af ukrudt i prydplanter, juletræer, skovbrug, planteskole og læhegn samt på parkeringsarealer, veje, indkørsler, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Udforsk Pistol Ukrudtsmiddel

Anvendelsesområde

Pistol anvendes til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt. Ved brug af 3,1 l Pistol / ha bekæmpes ukrudt i op til 3-4 måneder. God langtidseffekt opnås bl.a. Overfor agersennep, agerstedmoder, alm. brandbæger, burresnerre, canadisk bakkestjerne, dueurt, forglemmigej, fuglegræs, hyrdetaske, kamille, mælde, pileurter, raps, syre, tvetand, valmue, og ærenpris. Herudover græsserne: ager-rævehale, kvik, bunke, rapgræs, rajgræs og vindaks. Desuden bekæmper glyphosat-delen hindbær og brombær.

Pistol kan anvendes i ikke spiselige havebrugs- og planteskolekulturer, i juletræs- og skovbrugskulturer samt i læhegn og på befæstede arealer, herunder parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser, gårdspladser og udyrkede arealer, herunder jernbaner og industrielle områder hvor der ønskes en længerevarende bekæmpelse.

Virkemåde

Pistol indeholder 2 virksomme stoffer: Diflufenican og glyphosat. Diflufenican er et jordmiddel, der lægger sig som en ”tynd film” på jordoverfladen og forhindrer fremspiring af nyt ukrudt. Glyphosat optages gennem bladene og transporteres rundt i planten til vækstpunkterne i løbet ca. 10 dage. Kombinationen af disse 2 aktivstoffer betyder, at Pistol både er et totalukrudtsmiddel mod det allerede etablerede ukrudt, samt et langtidsvirkende overfor endnu ikke fremspiret ukrudt i 3 – 4 måneder. Nedvisning sker efter 1-2 uger.

Dosering og sprøjteteknik

Marksprøjte: 3,1 l Pistol i 200 – 500 l vand pr ha. Anvend low-drift dyser.
Rygsprøjte: 31 ml Pistol i 2,5 – 10 l vand pr 100 m2

Bemærk

  • Blandingen er regnfast efter 6 timer. Regn indenfor 6 timer efter udsprøjtning kan derfor reducere effekten på etableret ukrudt. Optimal jordeffekt opnås når behandlingen foretages på fugtig jord.
  • Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyde en langsommere transport rundt i planten og dermed en forsinket effekt. Undgå dog at sprøjte ved udsigt til, eller i perioder med vedvarende frost.
  • Jorden må ikke bearbejdes efter behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende ”film” som diflufenican danner på jordoverfladen derved ødelægges.
  • Et diflufenican holdigt produkt, må kun anvendes på arealet 1 gang pr. vækstsæson.
  • Det anbefales at pløje før genetableringen/såning af arealet, såfremt dette sker indenfor 6 måneder fra anvendelsen af Pistol

Top