BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Caryx® - Perfekt styring af væksten i din raps

Vækstreguleringsmiddel til anvendelse i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt.

Fordele

 • Effektiv vækstregulering i raps
 • Reducere plantehøjden og giver mere ensartet afgrøde
 • Minimerer lejesæd og øger høst kapaciteten
 • Flere og kraftigere sideskud
 • Bedre lysinstråling til blade og skulper

Detaljer

Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l 19,1 % w/w Mepiquat-clorid, 30 g/l 2,7 % w/w Metconazol

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Caryx kan blandes med Focus Ultra, Cantus og Fastac 50.

Vinterraps

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,7 L - 1,4 L BBCH 21-59. Behandling forår

Advarselsmærker

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05
Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l 19,1 % w/w Mepiquat-clorid, 30 g/l 2,7 % w/w Metconazol

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Caryx kan blandes med Focus Ultra, Cantus og Fastac 50.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,7 L - 1,4 L BBCH 21-59. Behandling forår
 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05
Etikette Caryx_Etikette
Sikkerhedsblad Caryx_SDS

Hvorfor Caryx?

Vækstregulering i vinterraps

Caryx - Perfekt styring af væksten i din raps

Kompakte korte rapsplanter med lavt vækstpunkt er mindre udsatte for vind- og frostskader. En Caryx behandlet vinterraps afgrøde vil herved have bedre mulighed for at overleve ugunstige vejrforhold i løbet af vinteren.

Ved anvendelse af Caryx i det tidlige forår reduceres højden og hermed tendensen til lejesæd, og risikoen for lejesæd og spild mindskes under besværlige høstforhold. Caryx øger ligeledes antallet af frøbærende sideskud.

En god etablering i efteråret er af afgørende betydning for et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I tidligt såede afgrøder, hvor afgrøden er velforsynet med vand og næringsstoffer samt hvor der er en lang vækstperiode i efteråret.

Kraftig vækst i efteråret

Væksten i efteråret afhænger ikke kun af tidlig såning og høje temperaturer. De nye vinterrapssorter der er sået med kun få planter pr m2, vokser typisk kraftigere end de sorter som vi tidligere har dyrket.

Den kraftigere vækst i de nye vinterrapssorter, giver landmændene en større fleksibilitet med hensyn til sådato og sen såning med et godt resultat. Men med en tidlig-normal såning af disser kraftigt voksende sorter risikerer man i langt højere grad en begyndende strækning af vækstpunktet inden vinteren.

Med Caryx er landmanden nu i kontrol, selvom der dyrkes en af de nye hurtigt voksende sorter.

Færre kulde- og frostskader

Caryx er ikke temperatur afhængig og virker på alle udviklingstrin. For at beskytte rapsen optimal før vinteren, så den ikke begynder en strækning af vækstpunktet, anbefales det at anvende Caryx på 4-6 bladsstadiet.

Caryx ændrer hormonbalancen i plante. Det resulterer i en mindre strækning af toppen og en kraftigere udvikling af rodnettet.

Når rapsen ikke strækker vækstpunktet, er den bedre beskyttet mod frost- og kuldeskader, skiftende temperaturer og vind. Rodhalsen bliver kraftigere og planten bliver mere kompakt hvor bladene ligger mere fladt langs jorden.

Øget rodvækst

Når væksten i hovedskuddet hæmmes, sker der en øget vækst af rodsystemet med opbygning af næringsstof reserver.

Behandlede planter bliver typisk mere mørkegrønne, både på grund af en øget optagelse af kvælstof ned det større rodnet, men også som følge af en koncentration af klorofylet i bladene.

Et stort og dybt rodnet = god vand- og næringsforsyning.

Caryx forbereder ligeledes vinterrapsen til en tidlig vækststart i foråret, hvor den er klar til at gro, så snart forholdene er til det.

Hvornår vækstregulering?

Såtid og graddage er en god indikator for vækstreguleringsbehovet.

For at rapsen har de bedste betingelser til at komme gennem vinteren, skal rapsen helst opnå 500 graddage fra såning og indtil 1. november. Men det er også ved 500 graddage, at rapsen typisk vil påbegynde strækningsvæksten. Er rapsen sået 1. august, vil den f.eks. ved Odense opnå 500 graddage allerede 31. august, og der vil være behov for vækstregulering.

Indtast dine egne tal i graddageberegneren på landbrugsinfo.dk og se om din raps har behov for en vækstregulering.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/d/2/c/plante_graddageberegner

Top