BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Caryx®

Caryx kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Ved anvendelse i efteråret bremses væksten, hvorved rapsens vækstpunkt bliver så tæt på jordoverfladen som muligt. Kompakte korte rapsplanter med lavt vækstpunkt er mindre udsatte for vind- og frostskader. En Caryx behandlet vinterraps afgrøde vil herved have bedre mulighed for at overleve ugunstige vejrforhold i løbet af vinteren.

Ved anvendelse af Caryx i det tidlige forår reduceres højden og hermed tendensen til lejesæd, og risikoen for lejesæd og spild mindskes under besværlige høstforhold. Caryx øger ligeledes antallet af frøbærende sideskud.

Fordele

 • Effektiv vækstregulering i raps
 • Reducere plantehøjden og giver mere ensartet afgrøde
 • Minimerer lejesæd og øger høst kapaciteten
 • Flere og kraftigere sideskud
 • Bedre lysinstråling til blade og skulper

Detaljer

Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l 19,1 % w/w Mepiquat-clorid, 30 g/l 2,7 % w/w Metconazol

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Caryx kan blandes med Focus Ultra, Cantus og Fastac 50.

Vinterraps

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,7 L - 1,4 L BBCH 21-59. Behandling forår

Advarselsmærker

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05
Navn Caryx
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 210 g/l 19,1 % w/w Mepiquat-clorid, 30 g/l 2,7 % w/w Metconazol

Aktivstofferne i Caryx Mepiquat-chlorid og Metconazol supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og både Mepiquat-chlorid såvel som Metconazol fordeles systemisk ud mod blad- og skudspidser.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Caryx kan blandes med Focus Ultra, Cantus og Fastac 50.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,7 L - 1,4 L BBCH 21-59. Behandling forår
 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05
Etikette Caryx_Etikette
Sikkerhedsblad Caryx_SDS

Hvorfor Caryx?

Undgå lejesæd. Undgå tab - Caryx®

Undgå lejesæd. Undgå tab - Caryx®

Caryx® kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Efterårsanvendelse sikrer en bedre overvintring og stærkere forårsvækst gennem et forstærket rodnet.

Caryx® - Vækstregulering af vinterraps

Top