BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Cycocel 750

I de vækstbehandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er undre dannelse på behandlingstidspunktet.

Fordele

Reducerer risikoen for lejesæd i hvede, rug, triticale, havre og frøgræs

Forkerter især de nederste internodier

Kan kombineres med tidlig ukrudts- og/eller svampebekæmpelse

Blandbar med græsmidler

Stimulerer dannelsen af sideskud i tynde afgrøder

Detaljer

Navn Cycocel 750
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)
Ingredienser 750 g/l (65,8% w/w) Chlormequat-clorid (CCC)

I behandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede, triticale og rug først og fremmest de nederste – hos havre de øverste – stængelstykker (internodier). Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere og dermed mindsker risikoen for lejesæd. Ved brug af Cycocel 750 modvirkes en del af virkningen af knækkefodsyge.

Den bedste virkning af Cycocel 750 opnås når kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagstemperatur på mindst 8 – 10 °C.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Cycocel 750 kan blandes med Bell, Opera, Comet Pro, Opus, Flexity, Ceando, Juventus 90 og Starane XL.

Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler reduceres de angivne doseringer med 20 %.

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-05
Navn Cycocel 750
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat (SL)
Ingredienser 750 g/l (65,8% w/w) Chlormequat-clorid (CCC)

I behandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Ved rettidig anvendelse forkortes hos hvede, triticale og rug først og fremmest de nederste – hos havre de øverste – stængelstykker (internodier). Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere og dermed mindsker risikoen for lejesæd. Ved brug af Cycocel 750 modvirkes en del af virkningen af knækkefodsyge.

Den bedste virkning af Cycocel 750 opnås når kornet er i god vækst, ved høj luftfugtighed og en dagstemperatur på mindst 8 – 10 °C.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Cycocel 750 kan blandes med Bell, Opera, Comet Pro, Opus, Flexity, Ceando, Juventus 90 og Starane XL.

Ved tankblanding med ukrudts- og svampemidler reduceres de angivne doseringer med 20 %.

  • GHS-09
  • GHS-05
Etikette Cycocel 750_Etikette
Sikkerhedsblad Cycocel 750_SDS
Top