Medax Top

I afgrøder behandlet med Medax Top reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet

Medax Top

I afgrøder behandlet med Medax Top reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet


Fordele

Reducerer risikoen for lejesæd i korn og frøgræs

Hurtig effekt (stop virkning) - kræver ingen aktivering i planten

Sikker virkning under alle forhold - også kølige / overskyede

Bedste valg til vækstregulering af hvede!

Kan kombineres med trinexapac-ethyl holdige midler i rajgræs og rødsvingel

Anvendelser

Generel information

Navn Medax Top
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC).
Ingredienser 300 g/l Mepiquat-clorid, 50 g/l Prohaxadione-calcium
Legal remarks Frøgræshalm må ikke bruges til foder.

Virkning

Aktivstofferne i Medax Top mepiquat-chlorid og prohexadione-calcium supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og mepiquat-chlorid fordeles systemisk i planten, mens prohexadione primært transporteres opad i planten.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Medax Top kan blandes med Bell, Viverda, Comet, Comet Pro, Opus, Opera, Flexity, Ceando,

Juventus 90, Cycocel 750 og svovlsur ammoniak. Generelt bør Medax Top tilsættes til sidst efter at blandingspartneren er fuldt opløst i tanken.

Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-49 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Halmen må ikke anvendes til opfording.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 1,0 L 30-39 Maks. 1,0 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.

Faresymboler

  • GHS-07

Generel information

Navn Medax Top
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC).
Ingredienser 300 g/l Mepiquat-clorid, 50 g/l Prohaxadione-calcium
Legal remarks Frøgræshalm må ikke bruges til foder.

Virkning

Aktivstofferne i Medax Top mepiquat-chlorid og prohexadione-calcium supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og mepiquat-chlorid fordeles systemisk i planten, mens prohexadione primært transporteres opad i planten.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Medax Top kan blandes med Bell, Viverda, Comet, Comet Pro, Opus, Opera, Flexity, Ceando,

Juventus 90, Cycocel 750 og svovlsur ammoniak. Generelt bør Medax Top tilsættes til sidst efter at blandingspartneren er fuldt opløst i tanken.

Back
Havre - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Rajgræs - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-49
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Halmen må ikke anvendes til opfording.
Back
Vinterbyg - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Vinterhvede - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Vinterrug - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Vinter-triticale - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Vårbyg - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,75 - 1,5 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Back
Vårhvede - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,5 - 1,0 L
Anvendelsestidspunkt
30-39
Antal behandlinger
Maks. 1,0 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.

Faresymboler

  • GHS-07
Top