BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Video serie

Har du nogensinde tænkt over, hvordan et nyt plantebeskyttelsesprodukt udvikles? Denne videoserie forklarer processen omkring udvikling og produktion af et ny svampemiddel baseret på Revysol®, der er den næste generation indenfor svampemidler med et triazol aktivstof.

Fra starten har Revysol været designet til at være effektiv mod skadegører, som nuværende produkter vanskeligt kan bekæmpe, som f.eks. resistent Septoria. Revysol er den første Isopropanol-Azole molekyle, der introduceres på markedet. Aktivstoffet blev EU godkendt i 2018 og produkter med Revysol er nu godkendt i mange lande verden over, og opfylder de høje lovgivningsmæssige standarder, der beskytter både forbrugere og landmænd. Revysol er en af de vigtigste nye aktivstoffer, der kan hjælpe landmænd med at beskytte afgrøderne mod svampeangreb under forskellige vækstbetingelser, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. Salget forventes at overstige 1 milliard euro på verdensplan.

Del 1 - Revysol video serie

Kemiker dr. Klass Lohmann og Dr. Ian Craig

Triazol fungicider er rygraden i svampebekæmpelse, med bedste effekter og den bedste blandingpartner for andre svampemidler. Det er velkendt at triazoler er under et registreringsmæssigt pres i EU. Som et resultat heraf har BASF kemikere lavet en unik og innovativt komponent, med en unik miljøprofil, høj effekt mod en lang række skadelige svampe som f.eks. Septoria. Det har ført til opdagelsen er det bevægelige isopropanol led, som er så vigtig for den stærke binding som Revysol har til svampene.

Del 2 - Revysol video serie

BASF bag facaden - Revysol eksperimentiel screening

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan et nyt plantebeskyttelsesprodukt udvikles? Denne videoserie forklarer processen med at udvikle og producere en ny kemisk forbindelse på basis af Revysol®, en næste generations fungicidaktiv ingrediens fra triazol kemisk klasse. Fra starten har Revysol været designet til at kontrollere skadegører, som nuværende produkter har svært ved at bekæmpe, såsom resistent Septoria. Det er den første Isopropanol-Azole, der introduceres på markedet og har for nylig fået godkendelse til brug i EU og mange andre lande over hele verden, der opfylder høje lovgivningsmæssige standarder, der beskytter både forbrugere og landmænd. Salget forventes at overstige 1 milliard euro, da det er en af de vigtigste nylige nyskabelser, der hjælper landmænd med at beskytte deres afgrøder under forskellige vækstbetingelser, hvilket resulterer i højere og mere ensartede udbytter. I del to af denne serie giver Dr. Fehr og Dr. Schiffer dig et blik ind i en af BASFs robotvisningsfaciliteter. De beskriver det næste trin i udviklingen af en ny kemiske forbindelser: analyse og screening af de tidligere syntetiserede produkter.

Del 3 - Revysol video serie

BASF bag facaden - Produkt formulering ved Dr. Winfried Mayer

Formulering er en proces, hvor man konverterer aktivstof til et rigtigt plantebeskyttelses produkt, og det giver aktivstoffet mulighed for at udvikle hele den biologiske aktivitet, Det skal være fysisk og kemisk stabilt og som er nemt at sikkert at håndtere af landmanden. Produktet skal lave en jævn opløsning i sprøjtetanken, og være let at sprøjte ud. Det må ikke stoppe dyser og det skal være nemt at blande med andre produkter.

Del 4 - Revysol video serie

BASF bag facaden - Revysol optimering af formuleringsegenskaberne i laboratorie

I dette laboratorie laver vi detaljerede studier af forskellige formuleringer af produktet til, hvor vi simulerer praktisk anvendelse i en lille skala. På den måde kan man studere hvordan et produkt reagerer ned til mindste detalje, fra udsprøjtning og indtil det når planten. Yderligere analyserer vi Revysol uden på som inde i bladet, for at finde den bedste formulering.

Del 5 - Revysol video serie

BASF bag facaden - Revysol optimering af formuleringsegenskaber i væksthus

I drivhuse laves biologiske effektivitets forsøg for at identificere og finde den mest effektive formulering. På grund af Revysols brede effekt, bliver den testet i mange afgrøder, overfor en række alvorlige sygdomme. I hvede testes bl.a. mod Septoria og brunrust og i raps mod phoma og knoldbægersvamp, æbler mod meldug, druer mod meldug, samt andre afgrøder som tomater. For at efterligne praktiske forhold anvendes normale vandmængder og sprøjteudstyr.

Top