Septoria  [Septoria sp.]

Septoria er den mest frygtede og tabsgivende svampesygdom i hvede som findes i alle marker. Forekommer allerede i efteråret, og kan udvikle sig epidemisk i foråret, hvor den spredes op i afgrøden. Septoria står bag ¾ af det potentielle udbyttetab i hvede. Septoria har en latenstid på ca. 3 uger.

Sådan ser det ud i marken

To svampe, der er vanskelige at adskille, forårsager symptomerne, som samlet kaldes septoria.

 • De brune pletter er i begyndelsen aflange – ofte 1-2 cm lange, og pykniderne er mørkere. Senere bliver bladpletterne mere udflydende.
 • Pletterne flyder så meget sammen at det er hele bladet der er angrebet og visner.
 • Svampen udvikler senere små knappenålsstore pyknidier i det angrebne væv.
 • Begge svampe kan under gunstige klimatiske betingelser udvikle sig epidemisk.

Opformering og spredning

I det tidlige forår er hvedegråplet den helt dominerende art, og senere kommer hvedebrunplet. Gråplet ses i det tidlige forår som lyse bladpletter på ældre blade, med sorte knappenålsstore frugtlegemer (pyknidier). Brunplet ses som brune pletter, som med tiden afbleges i midten. Pletterne bliver større og vokser sammen til. Brunplet angriber især hvede og kan angribe byg, mens gråplet angriber især hvede og græsser.

Svampene overlever efter høst på halm- og stubrester i kan overleve der i mere end et år. Begge svampe kan ligeledes overføres med udsæden. Svampesporene spreder sig via regnplask, vind og kontakt over korte afstande fra bladetage til bladetage, og ofte kraftigst i sprøjtesporene. Svampene trives bedst under fugtige forhold. Septoria kan udvikle sig fra 4 – 37 grader og har et optimum ved 20-25 grader.

Epidemier optræder især ved hyppige og korte fugtighedsperioder, hvor totalnedbøren betyder mindre.

Latentperioden

- I varme perioder 11-15 dage
- Almindeligt sommervejr ca. 3 uger
- Kølige forhold i det tidlige forår 3-5 uger

Kortstråede sorter angribes kraftigere af septoria, da der er kortere imellem bladene og smitten derfor lettere spredes med vandstænk.

Bekæmpelse

Det potentielt største udbyttetab i hveder skyldes septoria. Derfor gælder ved septoria bekæmpelse om at holde bladene fri og planterne grønne så længe som muligt for bevare produktionen i planterne.

 • Undgå halm og stubrester i såbedet.
 • Dyrk resistente sorter.
 • Anvend bejdset udsæd.
 • Følg varslingen.
 • Kemisk bekæmpelse bør udføres forebyggende efter vækststadie 33 eller efter en periode med regn. Er et stærkt angreb i udbrud, er bekæmpelse ofte nytteløs.
 • Anvend produkter med effekt mod septoria i alle svampesprøjtninger i hveden.
 • T2 – når fanebladet er fuldt udfoldet, er det vigtigste tidspunkt for septoria bekæmpelse.

Lokalt vejr - prognose med detaljerede data til landbruget

10 dages lokale vejrprognoser med temperaturer, regn, vind, sol og luftfugtighed time for time.

Læs mere
Top