BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Skulpesvamp [Alternaria brassicicola]

Sådan ser skulpesvamp ud i marken

  • På bladene ses små ½-1 mm sorte prikker.
  • Prikkerne vokser til ca. 1 cm store ringede brunsorte pletter.
  • Ofte med en gullig farvning af bladet omkring prikkerne.
  • På stængler dannes 1-5 mm lange sorte eller grå pletter med mørk rand.
  • På skulperne dannes sortviolette pletter med indtørret plantevæv.
  • Skulper nødmodner og springer op.

Opformering og spredning

Smitten spredes fra høstede vinterraps afgrøder til nysåede vinterraps marker om efteråret, hvor angreb primært ses i tidligt såede marker. Svampen overlever på vinterrapsen eller på raps planterester. Både i efteråret og om forsommeren spredes sporer med vinden over større afstande.

Ved høj temperatur og luftfugtighed kan svampen have mange sporegenerationer, hvor den kan udvikle sig epidemisk. Synlige angreb kan ses inden for 4-5 dage. Frøene tørrer ud og skulpen kan springe op. Svækkede planter er mere udsat for smitte.

Sådan bekæmpes skulpesvamp

  • Bedste og mest effektive bekæmpelse er kemisk bekæmpelse ved afblomstring
  • Kemisk bekæmpelsen af knoldbægersvamp i fuld blomst har ligeledes god effekt på skulpesvamp.

Top