Såsæd & bejdsemidler

Såsæd & bejdsemidler til landbruget

Nye og dyrkningssikre vinterrapssorter sikrer det højeste økonomiske udbytte. Bjedsemidler sikrer en god etablering af rapsen.

BASF er sortsejere og leverer vinterrapsudsæd til det danske marked.

Vinterrapsen er hybrid vinterraps, som er kendetegnet ved et stort udbytte, højt olieindhold en god robusthed.

InVigor® - er hybrid vinterraps udsæd fra BASF

Under navnet InVigor vil BASF levere hybrid vinterrapssorter til det danske landmænd. Sorterne er kendetegnet af et stort udbytte, høj olieprocent og god robusthed.

Top