BASF Agricultural Solutions Danmark

Såsæd & bejdsemidler

BASF Agricultural Solutions Danmark

InVigor

InVigor® er et stærkt brand med hybridraps sorter - både indenfor vinter- og vårraps, som repræsenterer mere end ti års målrettet Europæiske investeringer indenfor forædling og avl. Et netværk af raps forædlingsstationer i Europa sikrer, at landmænd har et tilbud om højtydende rapssorter tilpasset de forskellige klimatiske forhold. Det Europæiske forskningscenter ligger i Astene i Belgien, og der er etableret to nye forskningscentre i Psarskie, Polen og Sörup, Tyskland for at dække rapsavlernes behov.

BASF har i en årrække kørt et herbicidtolerance program - Clearfield, som også er en del af forskningsprogrammet, og der tilbydes i dag sorter med denne teknologi. Clearfield produkter og konceptet er ikke godkendt i Danmark.

I dag finder der en intens forsøgsafprøvning sted i alle nøglelande, og fremtidens innovative rapssorter er på vej.

Nøglen er en vellykket raps er etableringen af afgrøden. Med raps skal du have tillid til, at du kan etablere afgrøden godt, kende eventuelle problemer og tidligt tager fat i dem. Det er vigtigt at man er omhyggelig når afgrøden skal etableres.

InVigor® hybrider spiller en nøglerolle til at sikre en konkurrencedygtig afgrøde. Valget af en tidlig kraftigt voksende InVigor® hybrid sort hjælper til en tidlig start, der giver øget styrke over for hårde forhold senere i plantens udvikling. Ligeledes vil valg af en sort med højt olieindhold bidrage til at maksimerer olieudbyttet.

Hvorfor dyrker InVigor® hybrider?

I finansielle vanskelige tider er mange rapsavlere fristet til at reducere omkostningerne, reducere input og håbe på en rimelig margen, når det kommer til høst. Men selvom det kræver en investering i udsæd, så vi mener, at det betaler sig at dyrke en hybrid sort.

Ledende hybrider

Varemærket InVigor® er førende inden for forskning, udvikling og produktion af nye dyrkningsfremmende teknologier i hybridrapssorter, og vi bestræber os på at levere sorter, der hjælper avlerne med at løse udfordringerne omkring raps dyrkningen

Stærk reetablering

Der er ingen tvivl om, at hybrider vokser bedre til og modstandsdygtige overfor dyrknings- og miljømæssige påvirkninger gennem hele sæsonen. Ekstrem skade fra skadedyr eller hårdt vintervejr kan fuldstændigt ødelægge en rapsmark, hvilket medfører betydelige omkostninger for landmanden. Disse påvirkninger varierer fra år til år. InVigor® hybrider er meget modstandsdygtig overfor udefra kommende påvirkninger, og er god til hurtigt og stærkt at reetablere sig

Specielt for landmænd der har problemer, og som er bekymret for angreb af rapsjordloppens larve, har det vist sig, at disse hybridrapssorter, der er kraftigt voksende, har en større evne til komme sig over et angreb og komme videre.

InVigor® hybrid rapssorterne er testet i forsøg og praksis, og selv efter at være væltet og tromlet ned, er hybridsorterne robuste og meget modstandsdygtige, og har en ekstrem evne til vækst og hurtig genopretning og -etablering.

Top