Limus® Pro – den bedste kvælstofbeskyttelse til Urea

Limus®Pro – den bedste kvælstofbeskyttelse til Urea

En Urease inhibitor til behandling af Urea.

Limus Pro og Urea øger effektiviteten og flexibiliteten for landmanden og samtidigt øges lagerholdbarheden af urea væsentligt.

Limus® Pro – den bedste kvælstofbeskyttelse til Urea

Limus®Pro – den bedste kvælstofbeskyttelse til Urea

En Urease inhibitor til behandling af Urea.

Limus Pro og Urea øger effektiviteten og flexibiliteten for landmanden og samtidigt øges lagerholdbarheden af urea væsentligt.


Fordele

 • Øger lagerholdbarheden af Urea
 • Sikrer kvælstoffet i Urea i jorden
 • Mindre kvælstof tab til fordampning
 • Mindre gødningsmængde pr ha.
 • Billigt kvælstof
 • Meget N i Urea (46%) og beskyttet med Limus Pro øger effektiviteten
 • Mindre tab af ammoniak og lattergas til atmosfæren

Anvendelser

Generel information

Navn Limus Pro
Ingredienser 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide, 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide
Noter

Virkning

Limus Pro blokerer naturlige enzymer (ureaser), sådan at de ikke omdanner Urea kvælstoffet til lattergas, luftformigt kvælstof eller ammoniak og fastholder dermed mere gødning i jorden til vores afgrøder.

Limus®Pro

Indhold: 1000 ltr

Advarsel: læs altid etiketten før brug.

Limus®Pro tilsættes Urea så tidligt som muligt efter produktionen, inden losning eller sækning af gødningen.

Blandbarhed

Limus Pro sprøjtes på gødningen enten på et bånd eller i en tromle.

Dosering:

Mængden af Limus Pro, som skal bruges afhænger af, hvor længe gødningen skal lagres.

Limus®Pro: 1 ltr pr ton - til brug indenfor 3 måneder.

Limus®Pro: 2 ltr pr ton - længere lagring indtil 1 år.

Lagring:

Limus®Pro bør lagres frostfrit i aflåst i kemikalierum. Temperaturen på lageret bør ikke overstige 40°C.

Faresymboler

 • GHS-08
 • GHS-07
 • GHS-05

Generel information

Navn Limus Pro
Ingredienser 188 g/l NBPT; N-(-butyl)thiophosphoric triamide, 81 g/l NPPT; N-(-propyl)thiophosphoric triamide
Noter

Virkning

Limus Pro blokerer naturlige enzymer (ureaser), sådan at de ikke omdanner Urea kvælstoffet til lattergas, luftformigt kvælstof eller ammoniak og fastholder dermed mere gødning i jorden til vores afgrøder.

Limus®Pro

Indhold: 1000 ltr

Advarsel: læs altid etiketten før brug.

Limus®Pro tilsættes Urea så tidligt som muligt efter produktionen, inden losning eller sækning af gødningen.

Blandbarhed

Limus Pro sprøjtes på gødningen enten på et bånd eller i en tromle.

Dosering:

Mængden af Limus Pro, som skal bruges afhænger af, hvor længe gødningen skal lagres.

Limus®Pro: 1 ltr pr ton - til brug indenfor 3 måneder.

Limus®Pro: 2 ltr pr ton - længere lagring indtil 1 år.

Lagring:

Limus®Pro bør lagres frostfrit i aflåst i kemikalierum. Temperaturen på lageret bør ikke overstige 40°C.

Faresymboler

 • GHS-08
 • GHS-07
 • GHS-05
Top