BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Medax Top

Vækstreguleringsmidler

I afgrøder behandlet med Medax Top reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet

Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs.

Fordele

Reducerer risikoen for lejesæd i korn og frøgræs

Hurtig effekt (stop virkning) - kræver ingen aktivering i planten

Sikker virkning under alle forhold - også kølige / overskyede

Bedste valg til vækstregulering af hvede!

Kan kombineres med trinexapac-ethyl holdige midler i rajgræs og rødsvingel

General information

Navn Medax Top
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC).
Ingredienser 50 g/l 14,4 % w/w Prohaxadione-calcium, 300 g/l 26,5 % WW Mepiquat-clorid
Etikette 2017_08_Medat_Top_DK
Sikkerhedsblad SDS_Medax_top_feb17
Marketingmaterialer Rundt om vækstregulering af korn

Aktivstofferne i Medax Top mepiquat-chlorid og prohexadione-calcium supplerer hinanden ved at have forskellige virkemåder. Begge aktivstoffer blokerer gibberellin biosyntesen, men på forskellige steder. Gibberellin biosyntesen kontrollerer længdevæksten.

Begge aktivstoffer optages primært gennem bladene og mepiquat-chlorid fordeles systemisk i planten, mens prohexadione primært transporteres opad i planten.

Ingen

Medax Top kan blandes med Bell, Viverda, Comet, Comet Pro, Opus, Opera, Flexity, Ceando,

Juventus 90, Cycocel 750 og svovlsur ammoniak. Generelt bør Medax Top tilsættes til sidst efter at blandingspartneren er fuldt opløst i tanken.

  • GHS-07

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-49 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Halmen må ikke anvendes til opfording.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,75 - 1,5 L 30-39 Maks. 1,5 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Vækstregulering 0,5 - 1,0 L 30-39 Maks. 1,0 L pr. sæson ad én gang eller i split.Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.
Top