Focus® Ultra

Ukrudtsmiddel til bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i raps, samt en lang række landbrugs- og havebrugskulturer.

Focus Ultra er nu godkendt til splitbehandling i vinterraps og kartofler.

Anvendes også som del af DUO System til effektiv bekæmpelse af hanespore og ALS resistent* græsukrudt i majs-sorten RGT Sphinxx DUO.

Focus® Ultra

Ukrudtsmiddel til bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i raps, samt en lang række landbrugs- og havebrugskulturer.

Focus Ultra er nu godkendt til splitbehandling i vinterraps og kartofler.

Anvendes også som del af DUO System til effektiv bekæmpelse af hanespore og ALS resistent* græsukrudt i majs-sorten RGT Sphinxx DUO.


Fordele

 • Effektiv bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt*
 • Nu godkendt til splitbehandling i vinterraps og kartofler
 • Suverænt det stærkeste middel mod rajgræs i raps
 • Kan anvendes i DUO System med majs-sorten RGT Spinxx DUO.
 • Bekæmper ALS resistent rajgræs og agerrævehaler
 • Høj effekt også ved lav temperatur
 • Focus Ultra anvendes altid i kombination med Dash

  *Focus Ultra har ingen eller lav effekt mod enårig rapgræs, væselhale, rødsvingel og stivbladet svingel

Anvendelser

Generel information

Navn Focus Ultra
Formel Emulsion skoncentrat (EC)
Ingredienser 100 Cycloxydim

Virkning

Det aktive stof i Focus Ultra cycloxydim optages via de grønne blade og transporteres ud til vækstpunkterne, hvor aktivstoffet påvirker fedtsyre syntesen i enkimbladede planter. Opbygningen af komplekse fedtsyre forbindelser og celle membraner forhindres, og planten dør.

Focus Ultra har effekter på en lang række græsser såsom rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter, kvik, flyvehavre og kornarter. Symptomerne på følsomme græsarter viser sig ofte 1-2 uger efter behandling i form af violet farvning af blade og gulfarvning af hjerteskuddet. Denne kan herefter nemt trækkes ud af bladskeden. Effekten af de lavere doseringer af Focus Ultra kan øges ved tilsætning af 0,5 L/ha DASH. Focus Ultra har kun svag effekt overfor enårig rapgræs. Rød-og stivbladet svingel er tolerante.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Blandbarhed

For eventuelle blandingsmuligheder Se Middeldatabasen
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/h Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
4-5 l/h Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/h Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
4-5 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 4-5 l/ha
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 11-16 (Behandling mellem rækkerne kan ske henover sæsonen). Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 11-16 (Behandling mellem rækkerne kan ske henover sæsonen). Vækststadium græsukrudt: 11-29 4-5 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
4-5 l/ha Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 15-45 (løg) 12-45 (porre). Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 15-45 (løg) 12-45 (porre). Vækststadium græsukrudt: 11-29 4-5 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
4 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-19. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: Indtil st. 76 (kun behandling under træerne forår). Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha Vækststadium afgrøde: 13-32. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Min interval 7 dage. Maks 2 l/ha pr sæson. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Ved bekæmpelse af kvik er DASH tilsætning nødvendig. Kun hvert 3. år
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha Vækststadium afgrøde: 13-32. Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Min interval 7 dage. Maks 2 l/ha pr sæson. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Ved bekæmpelse af kvik er DASH tilsætning nødvendig. Kun hvert 3. år
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH Vækststadium afgrøde: Indtil st. 76 (kun behandling under træerne forår). Vækststadium græsukrudt: 11-29 1-2 l/ha
Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
4-5 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1-2 l/ha Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29 Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Generel information

Navn Focus Ultra
Formel Emulsion skoncentrat (EC)
Ingredienser 100 Cycloxydim

Virkning

Det aktive stof i Focus Ultra cycloxydim optages via de grønne blade og transporteres ud til vækstpunkterne, hvor aktivstoffet påvirker fedtsyre syntesen i enkimbladede planter. Opbygningen af komplekse fedtsyre forbindelser og celle membraner forhindres, og planten dør.

Focus Ultra har effekter på en lang række græsser såsom rajgræsser, vindaks, rævehale, hejrearter, kvik, flyvehavre og kornarter. Symptomerne på følsomme græsarter viser sig ofte 1-2 uger efter behandling i form af violet farvning af blade og gulfarvning af hjerteskuddet. Denne kan herefter nemt trækkes ud af bladskeden. Effekten af de lavere doseringer af Focus Ultra kan øges ved tilsætning af 0,5 L/ha DASH. Focus Ultra har kun svag effekt overfor enårig rapgræs. Rød-og stivbladet svingel er tolerante.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Blandbarhed

For eventuelle blandingsmuligheder Se Middeldatabasen
Back
Blomkål - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Broccoli - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Foderroer - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/h
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
4-5 l/h
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
1-2 l/h
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 39. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Back
Gulerod - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Hestebønner - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
4-5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
1-2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Back
Hvidkål - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Hør - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
4-5 l/ha
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Jordbær - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 11-16 (Behandling mellem rækkerne kan ske henover sæsonen). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 11-16 (Behandling mellem rækkerne kan ske henover sæsonen). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
4-5 l/ha
Back
Kartofler - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Anbefalet mængde
4-5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Anbefalet mængde
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Kun behandling hvert 3. år.
Back
Knoldselleri - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Kålrabi - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Løg - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 15-45 (løg) 12-45 (porre). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 15-45 (løg) 12-45 (porre). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
4-5 l/ha
Back
Majsafgrøde - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 10-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
4 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-19. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Back
Pære - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: Indtil st. 76 (kun behandling under træerne forår). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Rosenkål - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-35. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Savoykål - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-45. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Vinterraps - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-32. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Min interval 7 dage. Maks 2 l/ha pr sæson. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Ved bekæmpelse af kvik er DASH tilsætning nødvendig. Kun hvert 3. år
Anbefalet mængde
1-2 l/ha eller 2 x 0,5-1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 13-32. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 behandling pr vækstår og ikke senere end vækststadie 32. Min interval 7 dage. Maks 2 l/ha pr sæson. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH. Ved bekæmpelse af kvik er DASH tilsætning nødvendig. Kun hvert 3. år
Back
Æble - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: Indtil st. 76 (kun behandling under træerne forår). Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
1-2 l/ha
Back
Ærter - Enkimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1-2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
4-5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH
Anbefalet mængde
1-2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium afgrøde: 12-39. Vækststadium græsukrudt: 11-29
Antal behandlinger
Maks 1 behandling pr vækstår. Effekten af de lave doseringer øges ved tilsætning af 0,5 L DASH

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-08
 • GHS-07

Hvorfor vælge Focus Ultra?

Focus Ultra er suværent det stærkeste middel mod rajgræs i raps

Svensk forsøg viser, hvor meget spildkorn i vinterrapsen koster på udbyttet. 50 kg udsæd svarer ca. et normalt spild fra en mejetærsker. (0,5% spild ved udbytte på 10 t/ha)

Det er ret essentielt, for at strategierne fungerer

Vi har lige fået resultaterne fra en ny undersøgelse, hvor landmænd er blevet spurgt om de kender forskellen i effekten mod rajgræs med hhv. Focus Ultra og Agil (de to produkter er ret ens i effekter) MEN de fleste ved ikke, at Focus Ultra er MEGET effektiv mod rajgræs og at Agil er MEGET utilstrækkelig mod rajgræs. I de fleste andre græsser er effekterne ret ens.

På billedet er der kørt med 1,0 liter/ha Agil (til højre) og 0,6 liter/ha Focus Ultra (til venstre). Selv med 3,3 gange dosering kan Agil ikke matche Focus Ultra mod rajgræs.

Focus® Ultra - bekæmpelse af græsukudt

DUO System - Effektiv bekæmpelse af hanespore og resistent* græsukrudt i majs

DUO System – er et system, hvor man ved dyrkning af den selektiv majssort Sphinxx DUO fra RAGT, gør det muligt at bekæmpe græsukrudt i majs med Focus Ultra.

Focus Ultra bekæmper effektivt en- og flerårige græsser og også resistente græsser. Resistente græsser er i stigning, og det gælder også i majsdyrkningen, hvor det er blevet et stort problem. Det skyldes i majs en ensidig anvendelse af SU (minimidler) samt at majs er en monoafgrøde, hvor der ofte dyrkes majs efter majs på de samme arealer.

Vigtig: Det er altafgørende at man dyrker den selektive majssort Sphinxx DUO, hvis man vil anvende Focus Ultra til græsbekæmpelse.

Du kan læse mere om samarbejdet og DUO system i artiklerne fra Effektiv Landbrug:

Anvend Focus Ultra og undgå græsukrudt i dine kartofler

Græsukrudt bekæmpes ved 1-4 blade.

Særligt i sædskifter med rajgræs til frø kan rajgræs blive et stort problem i kartofler. Specielt rajgræsser vokser hurtigt, og konkurrerer kraftigt mod kartofler, og skal derfor bekæmpes tidligt. Ved at lade det største græsukrudt få 3-4 blade, når det senere fremspirede græsukrudt at komme frem til behandlingstidspunktet. Eneste undtagelse er ved kvikbekæmpelse hvor bedste effekt opnås når kvikken har 4-6 blade.


Dosering:

 • Rajgræs og andet græsukrudt*: 1-2 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash
 • Stort græsukrudt* eller kvik: 2-2,5 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha Dash

* Ingen eller lav effekt mod enårig rapgræs, væselhale, rødsvingel og stivbladet svingel.

Focus Ultra i Podcast - Planteværn

En podcast om landbrug og planteværn, med fokus på optimering af dansk planteavl fra BASF Agricultural Solutions Danmark.

Top