Stomp CS

Stomp CS kan anvendes i en lang række afgrøder både forår og efterår.

Stomp CS

Stomp CS kan anvendes i en lang række afgrøder både forår og efterår.


Fordele

  • Eneste pendimethalin-holdige produkt formuleret som kapselsuspension (CS)
  • Kontrolleret og langvarig frigivelse af det aktive stof (slow release)
  • Kombineret jord- og bladvirkning
  • Vandbaseret og lugtfri
  • Godkendt til anvendelse i flere afgrøder
  • Kan kombineres med mange andre midler til bredspektrede løsninger

Anvendelser

Generel information

Navn Stomp CS
Formel Midlet er en kapselsuspension (CS)
Ingredienser 455 g/l Pendimethalin

Virkning

Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Tolerabilitet

Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3).

Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)

Blandbarhed

Stomp CS kan blandes med Command CS, Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primera Super , Fighter 480, Basagran M75, Pico 750, Callisto, Maister, Fenix, Starane 180, Totril, Fastac 50 og manganchelat.

Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,6 l/ha Se etiketten Maksimalt 1 behandling pr sæson
Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 l/ha Før fremspiring. Maksimalt 1 behandling pr sæson
Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 L Fra før fremspring til vækststadium 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Valmue, Korn
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,44 L 0 – 3 dage efter såning. Maksimalt 1 behandling pr sæson.
Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 L Vækststadium 11 – 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
2 x 0,5 L Ærter 2-3 cm og 4-6 cm Enkelt eller splitbehandling

Faresymboler

  • GHS-09

Generel information

Navn Stomp CS
Formel Midlet er en kapselsuspension (CS)
Ingredienser 455 g/l Pendimethalin

Virkning

Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Tolerabilitet

Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3).

Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)

Blandbarhed

Stomp CS kan blandes med Command CS, Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primera Super , Fighter 480, Basagran M75, Pico 750, Callisto, Maister, Fenix, Starane 180, Totril, Fastac 50 og manganchelat.

Back
Blomsterløg - Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1,6 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Se etiketten
Antal behandlinger
Maksimalt 1 behandling pr sæson
Back
Kartofler - Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
Før fremspiring.
Antal behandlinger
Maksimalt 1 behandling pr sæson
Back
Majsafgrøde - Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1,0 L
Anvendelsestidspunkt
Fra før fremspring til vækststadium 13
Antal behandlinger
Maksimalt 1 behandling pr sæson
Back
Vinterraps - Valmue, Korn
Anbefalet mængde
0,44 L
Anvendelsestidspunkt
0 – 3 dage efter såning.
Antal behandlinger
Maksimalt 1 behandling pr sæson.
Back
Vårbyg - Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
1,0 L
Anvendelsestidspunkt
Vækststadium 11 – 13
Antal behandlinger
Maksimalt 1 behandling pr sæson
Back
Ærter - Tokimbladet ukrudt
Anbefalet mængde
2 x 0,5 L
Anvendelsestidspunkt
Ærter 2-3 cm og 4-6 cm
Antal behandlinger
Enkelt eller splitbehandling

Faresymboler

  • GHS-09
Top