BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Stomp CS

Stomp CS kan anvendes i en lang række afgrøder både forår og efterår.

Fordele

  • Eneste pendimethalin-holdige produkt formuleret som kapselsuspension (CS)
  • Kontrolleret og langvarig frigivelse af det aktive stof (slow release)
  • Kombineret jord- og bladvirkning
  • Vandbaseret og lugtfri
  • Godkendt til anvendelse i flere afgrøder
  • Kan kombineres med mange andre midler til bredspektrede løsninger

Detaljer

Navn Stomp CS
Formel Midlet er en kapselsuspension (CS)
Ingredienser 455 g/l Pendimethalin

Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3).

Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)

Stomp CS kan blandes med Command CS, Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primera Super , Fighter 480, Basagran M75, Pico 750, Callisto, Maister, Fenix, Starane 180, Totril, Fastac 50 og manganchelat.

Blomsterløg

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,6 l/ha Se etiketten Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 l/ha Før fremspiring. Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 L Fra før fremspring til vækststadium 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Valmue, Korn 0,44 L 0 – 3 dage efter såning. Maksimalt 1 behandling pr sæson.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 L Vækststadium 11 – 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 2 x 0,5 L Ærter 2-3 cm og 4-6 cm Enkelt eller splitbehandling

Advarselsmærker

  • GHS-09
Navn Stomp CS
Formel Midlet er en kapselsuspension (CS)
Ingredienser 455 g/l Pendimethalin

Fugtig jord fremmer virkningen, men Stomp CS bør altid udbringes tidligt i vækstsæsonen og uafhængigt af fugtighed i jorden. Stomp CS nedbrydes ikke af sollyset, hvorved produktet også virker efter en længere tør periode. Pga. at Stomp CS for en stor dels vedkommende optages via rødderne kan produktet udbringes under fugtige forhold, men da Stomp CS ofte udbringes i tankblandinger er det vigtigt at kontrollere blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning. Virkningen på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Må i korn, vinterraps, ærter, kløvergræs og majs ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3).

Må i gulerødder, kartofler, løg, porrer, purløg, dild, blomsterløg og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3)

Stomp CS kan blandes med Command CS, Boxer, Oxitril CM, Atlantis, Lexus og Primera Super , Fighter 480, Basagran M75, Pico 750, Callisto, Maister, Fenix, Starane 180, Totril, Fastac 50 og manganchelat.

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,6 l/ha Se etiketten Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 l/ha Før fremspiring. Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 L Fra før fremspring til vækststadium 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Valmue, Korn 0,44 L 0 – 3 dage efter såning. Maksimalt 1 behandling pr sæson.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 1,0 L Vækststadium 11 – 13 Maksimalt 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Tokimbladet ukrudt 2 x 0,5 L Ærter 2-3 cm og 4-6 cm Enkelt eller splitbehandling
  • GHS-09
Top