Regalis Plus

Vækstregulering i æbler og pærer.

Regalis Plus mindsker skudvæksten og der kommer en bedre balance mellem skudsvækst, frugtsætning og udbytte.

Regalis Plus

Vækstregulering i æbler og pærer.

Regalis Plus mindsker skudvæksten og der kommer en bedre balance mellem skudsvækst, frugtsætning og udbytte.


Fordele

 • Mindsker tilvækst af årsskud
 • Reducerer beskæring
 • Reducerer frostskade
 • Giver stabilt udbytte af høj kvalitet

Anvendelser

Generel information

Navn Regalis Plus
Formel Midlet er et vandispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 100 g/kg 10,0 % w/w Prohaxadione-calcium

Virkning

Regalis Plus optages via planten grønne blade og afhængig af vejr- og vækstforhold under sprøjtningen er det aktive stof optaget efter 4 timer.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Regalis Plus kan blandes med Candit, Scala, Delan WG og Kumulus. Regalis Plus må ikke udbringes sammen med flydende gødninger, der indeholder Ca. Det anbefales at holde en afstand på 2 – 3 dage til disse.

Vækstregulering
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,5 - 2,5 kg/ha 60-69 og 71-75 Der må maks. udbringes 2,5 kg/ha i det tidlige behandlingstidspunkt og maks. 1,5 kg/ha i det sene behhandlingstidspunkt

Faresymboler

 • GHS-07

Generel information

Navn Regalis Plus
Formel Midlet er et vandispergerbart granulat (WG)
Ingredienser 100 g/kg 10,0 % w/w Prohaxadione-calcium

Virkning

Regalis Plus optages via planten grønne blade og afhængig af vejr- og vækstforhold under sprøjtningen er det aktive stof optaget efter 4 timer.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Regalis Plus kan blandes med Candit, Scala, Delan WG og Kumulus. Regalis Plus må ikke udbringes sammen med flydende gødninger, der indeholder Ca. Det anbefales at holde en afstand på 2 – 3 dage til disse.

Back
Pære - Vækstregulering
Anbefalet mængde
0,5 - 2,5 kg/ha
Anvendelsestidspunkt
60-69 og 71-75
Antal behandlinger
Der må maks. udbringes 2,5 kg/ha i det tidlige behandlingstidspunkt og maks. 1,5 kg/ha i det sene behhandlingstidspunkt

Faresymboler

 • GHS-07

Hvorfor vælge Regalis Plus?

Vækstreguleringsmidler til æbler og pærer

 • Mindsker tilvækst af årsskud
 • Reducerer beskæring
 • Reducerer frostskade
 • Giver stabilt udbytte af høj kvalitet

Vækstregulering i æbler og pærer - Regalis® Plus

Regalis Plus® kan anvendes i æbler og pærer fra begyndelsen af blomstringen.

Behandlingen mindsker skudvæksten og der kommer en bedre balance mellen skudvækst, frugtsætning og udbytte.

Vækstregulering i æbler og pærer

 • Mindsker frugtfaldet i tilfælde af frost under blomstringen.
 • Forbedre lysindfaldet i træet og forbedre dermed frugtens farve og modning
 • Forbedre luftcirkulationen i træet – dette reducerer skurv og bladlus i træet.
 • Forbedre træets naturlige modstandskraft.

Mindsker skaderne ved frost i blomstringen.

Regalis Plus hjælper med at mindske skaderne ved frost i blomstringen.

Forsøg i sorten Elstar har vist at skaderne efter frost kan mindskes med helt op til 55% i forhold til ubehandlet. Her er der behandlet med Regalis Plus 3 dage inden frosten kom og fulgt op med yderligere en Regalis Plus behandling 21 dage efter første behandling.

Reducerer frugtfaldet efter frost.

Her ses forsøg i forskellige sorter hvor behandling med Regalis Plus henholdsvis 2 og 9 dage før den koldeste nat har givet flere overlevende blomster i alle sorter.

I tilfælde af frost under blomstringen bliver træet stresset og producerer mere ethylen. Regalis Plus mindsker ethylen dannelsen og reducerer dermed stress i træet hvilket reducerer frugtfaldet i tilfælde af frost.

Reducerede beskæringsomkostninger

Her ses reducerede beskæringsomkostninger i sorten Elstar på 36 t/ha ved brug af Regalis Plus. Ved en timeløn på 200 dkr per time- spares der 7200 Dkr/ha.

Få frugttræer med optimal lysindstråling og et stærkere naturligt forsvar

Et frugttræ med optimal lysindstråling og et stærkere naturligt forsvar er afgørende for at undgå spild og sikre et godt udbytte.Vækstregulering er specielt vigtig i sorter med et stort vegetativt potentiale. Her ses et merudbytte på ca 14% i Elstar og Jonagold efter brug af Regalis Plus.

Se hvordan Regalis Plus former og udvikler frugttræer

Top