Terpal® - tidlig vækstregulering i byg

Med Terpal kan du sammensætte den optimale vækstreguleringsstrategi i byg. Start med at væksregulere din byg i BBCH 31-32 med Terpal og undgå sene hævnsprøjtninger med høje doser der kan stresse din afgrøde.

Terpal® - tidlig vækstregulering i byg

Med Terpal kan du sammensætte den optimale vækstreguleringsstrategi i byg. Start med at væksregulere din byg i BBCH 31-32 med Terpal og undgå sene hævnsprøjtninger med høje doser der kan stresse din afgrøde.


Fordele

 • Effektiv og skånsom vækstreguleringsstrategi i byg
 • Undgå lejesæd, aks- og strånedknækning
 • Sikre udbyttet og kvaliteten
 • Bevar høstkapaciteten og ungå en besværlig høst

Anvendelser

Generel information

Navn Terpal
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 155 g/l Ethephon, 305 g/l Mepiquat-clorid

Virkning

I mepiquat-chlorid behandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere. Ethephon behandling vil medføre nedsat strækningsvækst pga. reduktion af celledelingshastigheden, som igen medvirker til større stængeltykkelse. Både mepiquat-chlorid og ethephon stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Terpal kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tilsæt Terpal til sidst når blandingspartneren er godt fordelt i sprøjtevæsken. Blandingspartnerne tilsættes hver for sig. Terpal bør ikke blandes med ukrudtsmidler.

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05

Generel information

Navn Terpal
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 155 g/l Ethephon, 305 g/l Mepiquat-clorid

Virkning

I mepiquat-chlorid behandlede afgrøder reduceres væksten af de stængelstykker der er under dannelse på behandlingstidspunktet. Behandling medfører at strået bliver kortere og kraftigere. Ethephon behandling vil medføre nedsat strækningsvækst pga. reduktion af celledelingshastigheden, som igen medvirker til større stængeltykkelse. Både mepiquat-chlorid og ethephon stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud.

Tolerabilitet

Ingen

Blandbarhed

Terpal kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges. Tilsæt Terpal til sidst når blandingspartneren er godt fordelt i sprøjtevæsken. Blandingspartnerne tilsættes hver for sig. Terpal bør ikke blandes med ukrudtsmidler.

Faresymboler

 • GHS-09
 • GHS-07
 • GHS-05

Hvorfor Terpal?

Tidlig vækstregulering af byg med Terpal®

Terpal er udviklet til at undgå alle typer af lejesæd i byg 

Tidlig vækstregulering med Terpal er basis for en effetivt og skånsom vækstreguleringstrategi.

Optimal vækstreguleringsstrategi i byg

3 typer af lejsæd i byg

Lejesæd i byg består af tre typer; rod lejesæd, strå- og aksnedsknækning. For at beskytte byggen optimalt mod disse tre typer af lejesæd skal der laves en strategi med to behandlinger, én tidlig med Terpal og én sen behandling med Cerone.

Tidlig vækstregulering for en skånsom behandling

Strategiforsøg i byg viser at en optimal vækstreguleringsstrategi i byg starter med Terpal i BBCH 31-32 og følges op i BBCH 39-49 med en tilpasset dosering af Cerone. Ved at vælge denne strategi hvor der tidligt anvendes Terpal i en perioden hvor temperatur oftest er moderat og risikoen for tørke mindre, opnås en effektiv og skånsom vækstregulering. Når der senere følges op med en afsluttende Cerone behandling har vi oftest højere temperature og risikoen for tørke er øget, hvorfor doseringen i den afsluttende behandling skal være moderat for at undgå afgrødeskade. Er strategien startet tidligt op med Terpal er behovet for høje doseringer i den afsluttende behandling mindre, hvorfor en strategi med tidlig vækstregulering Terpal er basis for en effektiv og skånsom strategi i byg.

Strategi for svampebekæmpelse og vækstregulering

 • BBCH 31-32: 0,3 l Comet Pro + 0,7 l Terpal
 • BBCH 39-49: 0,3 l Comet Pro + 0,5 l Propulse + 0,2 l Cerone

Hvordan skal vi håndtere vækstregulering i vårbyg, hvor mange gange er nødvendigt og skal vi ændre noget i forhold til de høje afgrøde priser? Det og meget mere kan du høre om i denne udgave af podcasten planteværn, hvor Jakob Skodborg Jensen giver sit bud på vækstregulering i vårbyg.

Erfaringer

Hvad siger landmændene

Erfaringer med Terpal® til vækstregulering i vårbyg hos planteavler Henning Madsen

Henning Madsen forklarer, hvordan han får de gode egenskaber i vårbyggen med Terpal.

"Her på gården har vi i mange år brugt Terpal og vi har et mantra om at man kan ikke dyrke vårbyg uden", siger Henning Madsen fra Stangager ved Solrød på Sjælland.

Top