Farming - the biggest job on earth

Landbruget står over for en række store udfordringer som stigende regulering, klimaforandringer, behov for forbedring af biodiversitet, mangel på arbejdskraft og fødevarer. Samtidig er vi midt i en tid, hvor mulighederne for landbruget aldrig har været større i forhold til innovative produkter og digital teknologi.

Vi vil dele jeres erfaringer til inspiration for hele landbruget

Vi tror på, at vi gennem videndeling kan inspirere til at arbejde med nogle af de udfordringer, som landbruget står over for og måske endda være med til at dreje oplevelsen af landbruget i en endnu mere positiv retning under overskriften Farming, the Biggest Job on Earth.

Vi har samlet indsigt om landbruget gennem en større undersøgelse, og vi har talt med nogle af de landmænd, som er længst fremme. Al denne viden skal inspirere til, hvordan vi kan arbejde med de store udfordringer i landbruget under overskrifterne innovation, præcisionsteknologi og bæredygtighed.

Du finder alt indholdet på siderne: Præcisionsteknologi , Bæredygtighed og Innovation ,og siderne vil løbende blive udbygget med nyt indhold.

En ny undersøgelse viser, at størstedelen af de danske landmænd er påvirket af bæredygtighedsmål, når de træffer beslutninger. Samtidig viser undersøgelsen også, at over halvdelen mangler viden om, hvordan de nedbringer bedriftens CO2-udslip. Vi har spurgt tre landmænd, der alle har taget nye initiativer for at få mere bæredygtighed ind i bedriften, hvordan de har grebet udfordringen an.

Over halvdelen af de danske landmænd bruger ifølge en ny undersøgelse præcisionsteknologi i bedriften i større eller mindre grad. Men hvad er formålet, hvordan kommer man i gang, og kan det overhovedet betale sig? To landmænd fra Agro Alliancen på Fyn og Mariesminde ved Skive mener, at præcisionsteknologi kan bidrage til et højere udbytte, bæredygtighed og en bedre modtagelse af landbrugets produkter hos forbrugerne.

Større landbrug, ny teknologi, nye produkter, bæredygtighed og en professionel tilgang til salg og markedsføring. Det bliver ifølge tre landmænd, der selv er gået nye veje, nogle af de gældende tendenser i landbruget i de kommende år.

Top