Pictor® Active

ActiveLandsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Pictor Active fra BASF er netop blevet godkendt som svampemiddel til byg og hvede. Pictor Active er en god erstatning for triazolmidler i T1 og kan anvendes som enkelt- eller i splitbehandling.

Top