Pictor® Active
Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps
Se flere produktdetaljer
Pictor Active

Pictor® Active til raps

Penge vokser ikke på træerne - men de kan vokse på din raps!

Landsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet.

Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Gå mere i detaljer på produktsiden. Her finder du teknisk data, etiketter, sikkerhedsdatablade og link til, hvor du kan købe Pictor Active.

Langvarig virkning og fleksibel behandlingstid

Strobilurinet i Pictor Active har desuden en AgCelence-effekt, der bl.a. giver en mere ens afmodning og en større stresstolerance f.eks. i forbindelse med tørke.

En mindre mængder aktivstof optages via bladene og transporteres over kortere afstand i planten. Hovedparten af aktivstoffet sidder på overfladen af planten og beskytter i lang tid mod sporeinfektioner. Pictor Active er udviklet til at give langvarig virkning og har en fleksibel behandlingstid.

Aktivstoffet Boscalid

Boscalid tilhører gruppen SDHI og er en systemisk og translaminært fungicid til anvendelse mod svampesygdomme i bl.a. raps. I planten påvirkes svampen umiddelbart efter infektion, så sporespredning og yderligere vækst af svampen forhindres.

Dette umuliggør udviklingen af mycelie og sporer, som aktivstoffet er aktiv imod. Den del af planten der ikke rammes med sprøjtevæske, bliver beskyttet via produktets systemisk og tranlaminære effekter straks efter behandling.

Aktivstoffet Pyraclostrobin

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin er ikke systemisk, men distribueres stadig effektivt i plantevæv uden at skulle absorberes i plantens saftstrøm. Ud over at have en god effekt mod en lang række svampesygdomme har pyraclostrobin og boscalid også et antal veldokumenterede fysiologiske virkninger, som i nogle tilfælde har en positiv effekt på høst / kvalitet - selv uden angreb af svampesygdomme.

Vinterraps danner især under tørre forhold et kraftigt vokslag, hvorfor der anbefales en større vandmængder (i praksis 250 l/ha). Eventuelt kan et additiv tilsættes.

Smittetryk afgør strategi og dosering

Høj dosering og splitbehandling, hvor høj dosering og split behandling giver en længere beskyttelse end en enkelt og lav dosering. Pictor Active har et højt indhold af aktivstoffer, hvorfor der ved lavt smittetryk kan anvendes en relativ lavere dosering.

Anbefaling til raps

Mod
  • Knoldbægersvammp (Sclerotinia sclerotiorum),
  • Alternaria
  • Lys bladplet.
Lavt smittetryk
Stadie 65: 0,5 l/ha Pictor Active

Middel smittetryk
Stadie 65: 0,7-1,0 l/ha Pictor Active

Højt smittetryk
Stadie 63-65: 0,5 l/ha Pictor Active
+ 10-14 dage: 0,5 l/ha Pictor Active

Optimal behandlingstid

Optimal behandlingstid er, når de første kronblade falder og ca. 50 % af hovedskuddet blomstrer BBCH 63-65.

I tilfælde af højt infektionstryk eller høj risiko for angreb gentag behandlingen efter 10-12 dage.

Den samlede mængde må ikke overstige 1 l / ha. Sprøjteinterval mellem behandlingerne mindst 7 dage.

Læs mere

Gå mere i detaljer på produktsiden. Her finder du teknisk data, etiketter, sikkerhedsdatablade og link til, hvor du kan købe Pictor Active.

Pictor Active fra BASF er nu godkendt som svampemiddel til byg og hvede. Pictor Active er en god erstatning for triazolmidler i T1 og kan anvendes som enkelt- eller i splitbehandling.

Top