Vizura®
Få mere ud af din naturgødning
Læs mere

Optimer kvælstofudnyttelsen og få bedre udbytte

Nitrifikationshæmmer til bedre udnyttelse af kvælstof. Produkter som regulerer kvælstofforsyningen og giver bedre afgrøder og højere udbytte.

Kvælstofoptimering lige nu

Få mere ud af din naturgødning - Vizura®

Vizura er en kvælstofstabilisator der forbedrer udnyttelsen af kvælstof i gylle og biogas.

Vizura® produktdetaljer

Jordens ammonium-kvælstof omdannes, afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold, hurtigt til nitrat i jord. Ved at tilsætte Vizura® forsinkes proces så omdannelsen sker langsommere.

Top