BASF Agricultural Solutions Danmark

Focus Ultra
Bekæmper spildkorn
og grove græsser.

Læs mere

BASF Agricultural Solutions Danmark

Fighter 480

Ukrudtsmidler

Fighter 480 har god virkning på en lang række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, bleg/fersken pileurt, raps og sennep

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

Fordele

Dokumenteret effekt mod burresnerre, kamille, fuglegræs og andre ukrudt

God afgrøde tolerance

Målrettet bruges mod stort ukrudt

General information

Navn Fighter 480
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 480 g/liter 40,3 w/w Bentazon
Etikette Fighter Etikette
Sikkerhedsblad Fighter SDS

Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon.

Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Fighter 480 kan blandes med Stomp CS, Opus, Comet, Comet Pro, Bell, Ceando, Flexity, Opera, Viverda, manganchelat og Fastac 50

  • GHS-07
  • GHS-09
Top