BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Signum

Svampemidler

Signum har effekt på en lang række skimmel-, frugt- og bladpletsygdomme såsom Alternaria, Sclerotinia, Botrytis og Monilia.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerødder, persillerod, pastinak, hvid-, rød-, savoy-, rosen-, og blomkål, broccoli, ærter, bønner, løg, kirsebær, blommer, jordbær, porrer, salat, spinat, rucola, solbær, ribs, hindbær, brombær og kartofler.

Fordele

  • Effektiv mod de gængse svampesygdomme i bl.a. hestebønner og ærter
  • Indeholder to stærke aktivstoffer Boscalid og pyraclostrobin
  • AgCelence effekt der forbedrer afgrødens iboende egenskaber

General information

Navn Signum
Formel WG - vandopløseligt granulat
Ingredienser 67 g/kg w/w 6,7% Pyraclostrobin (F500), 267 g/kg w/w 26,7% Boscalid
Etikette 2017_08_Signum_DK
Sikkerhedsblad Signum_SDS_01092015

Begge aktivstoffer virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, men på hvert sit sted. Blokering af elektrontransporten hæmmer svampens ånding og demed opbygning af energi.

Ved forebyggende behandlinger forhindres infektion på det tidligst mulige tidspunkt; når svampesporerne spirer i bladet. Ved behandling efter infektion hæmmes svampens videre udbredelse i bladet.

Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Signum kan blandes med Acrobat WG, Aramo, Focus Ultra, Kumulus S, Candit, Delan WG og Fastac 50.

  • GHS-07
  • GHS-09

Information om afgrøder og skadegørere

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Jordbærsortråd 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Meldug 1,8 kg Anvendes forebyggende med første behandling ved begyndende blomstring.Opfølgning 10 – 14 dage senere.Bekæmpelse af meldug skal ske forbyggende, gråskimmel under blomstrings perioden og jordbærsortråd fra blomstring og indtil høst Max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kartoffelbladplet 0,25 kg Ved begyndende angreb oftest i juli/august i intervaller på 5-10 dage. Da Signum har begrænset virkning på kartoffelskimmel anbefales det altid at blande med et kartoffelskimmel produkt i fuld dosering max behandlinger 4
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Kirsebærbladplet 0,75 kg Bekæmpelse af grå monilia i blomstring, tørresyge og bladplet fra blomstring til høst og gul monilia fra begyndende modning og indtil høst Max. behadnlinger: 3
Monilia, Grå
Monilia, Gul
Tørresyge
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Hvidrust 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Kålbladplet 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skulpesvamp 1,0 kg 2-3 ugers intervaller forebyggende eller hurtigt efter begyndende angreb Max behandlinger 3
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Løggråskimmel 1,0 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandling 5-10 dage senere max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Cercospora-bladplet 1,0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Gulerodsbladplet 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger:2
Meldug 1.0 kg Behandling startes ved første tegn på angreb. Der følges op efter behov. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Porrebladplet 1,5 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandlinger i 5-10 dages intervaller. max behandlinger 3
Purpurskimmel 1,5 kg Ved begyndende angreb opfølgende behandlinger i 5-10 dages intervaller. max behandling: 3
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Filtrust 1,0 kg Efter høst Maks. 1 behandling
Gråskimmel 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Meldug 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skimmelsvamp 1,5 kg Fra begyndende blomstring til 3 dage før høst maks. 2 behandlinger
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Knoldbæger-svamp 1,5 kg Forebyggende behandling med 7-14 dages interval eller i program med andre produkter max behandlinger: 2
Skimmelsvamp 1,5 kg Forebyggende behandling med opfølgning ca. 14 dage senere. max behandlinger: 2
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Gråskimmel 1,0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max. behandlinger: 2max behandling i grønne ærter: 1
Ærteskimmel 1.0 kg Forebyggende behandling opfølgende behandlig i ærter til modenhed efter behov dog senest ved begyndende bælgsætning max.behandling: 2max behandling i grønne ærter: 1
Top