BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Pictor Active

Pictor Active er specielt udviklet til anvendelse i raps. Pictor Active holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed for en længere indlejringsperiode.

Fordele

  • Kombinerer to af markedets bedste aktivstoffer, til god effekt og langtidsvirkning
  • Øger vitalitet til afgrøden
  • Ensartet afmodning

Anvendelser

Navn Pictor Active
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 250 g/L (25,0 % w/w) Pyraclostrobin (F500), 150 g/L L (15,0 % w/w) Boscalid

Pictor Active består af to aktivstoffer – Boscalid og Pyraclostrobin – Pictor Active er specielt udviklet til anvendelse i raps Pictor Active er en af de mest effektive middel pa det danske marked til bekæmpelse af knoldbagersvamp og skulpesvamp.

Pictor Active holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed for en længere indlejringsperiode. Pictor Active giver en mere ensartet modning fra top til bund i afgrøden og reducerer dryssespild fra skulperne.

Pictor Active kan anvendes fra vækststadium 60 (første blomster synlige) til vækststadium 69 (slut på blomstring) og giver derfor flere sprøjtedage. Pictor Active kan enten udbringes som 1 enkelt behandling eller som delt behandling. Den delte behandling giver større sikkerhed særligt i sæsoner med højt smittetryk samt uens/langstrakt blomstring og skulpedannelse. med hver sin virkemåde på svampesygdomme.


Optimale virkningsforhold for Pictor Active
MinimumOptimum
Timers tørvejr22


Mindre anvendelse Link til Middeldatabasen https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72454true

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Pictor Active kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-07
Navn Pictor Active
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 250 g/L (25,0 % w/w) Pyraclostrobin (F500), 150 g/L L (15,0 % w/w) Boscalid

Pictor Active består af to aktivstoffer – Boscalid og Pyraclostrobin – Pictor Active er specielt udviklet til anvendelse i raps Pictor Active er en af de mest effektive middel pa det danske marked til bekæmpelse af knoldbagersvamp og skulpesvamp.

Pictor Active holder blade og skulper sunde, grønne og fotosynteseaktive og giver dermed mulighed for en længere indlejringsperiode. Pictor Active giver en mere ensartet modning fra top til bund i afgrøden og reducerer dryssespild fra skulperne.

Pictor Active kan anvendes fra vækststadium 60 (første blomster synlige) til vækststadium 69 (slut på blomstring) og giver derfor flere sprøjtedage. Pictor Active kan enten udbringes som 1 enkelt behandling eller som delt behandling. Den delte behandling giver større sikkerhed særligt i sæsoner med højt smittetryk samt uens/langstrakt blomstring og skulpedannelse. med hver sin virkemåde på svampesygdomme.


Optimale virkningsforhold for Pictor Active
MinimumOptimum
Timers tørvejr22


Mindre anvendelse Link til Middeldatabasen https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=72454true

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Pictor Active kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges

  • GHS-09
  • GHS-07

Hvorfor Pictor Active?

Penge vokser ikke på træerne - men de kan vokse på din raps!

Landsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Det gør Pictor Active til Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps. Pictor Active giver højere udbytte med mindre input, og et højere dækningsbidrag end øvrige svampemidler i raps.

Fordele

Udnytter mulighederne og beskytter effektivt rapsen mod en række svampesygdomme.

  • God effekt og langtidsvirkning
  • Øget vitalitet til afgrøden
  • Ensartet afmodning

Pictor Actvie - Svampebekæmpelse i vinterraps

Beskytter raps mod knoldbægersvamp, alternaria og lys bladplet.

Pictor Active indeholder to aktivstoffer, der supplerer hinanden på den bedst mulige måde og gør Pictor Active til det stærkeste svampemiddel i raps i Danmark. Formuleringen af Pictor Active er udviklet specielt til brug i rapsfrø og sikrer maksimal optagelse og beskyttelse mod svampeinfektioner. Pictor Active beskytter rapsen sikkert mod knoldbægersvamp, alternaria og ikke mindst lys bladplet.

Langvarig virkning og fleksibel behandlingstid

Strobilurinet i Pictor Active har desuden en AgCelence-effekt, der bl.a. giver en mere ens afmodning og en større stresstolerance f.eks. i forbindelse med tørke.

En mindre mængder aktivstof optages via bladene og transporteres over kortere afstand i planten. Hovedparten af aktivstoffet sidder på overfladen af planten og beskytter i lang tid mod sporeinfektioner. Pictor Active er udviklet til at give langvarig virkning og har en fleksibel behandlingstid.

Aktivstoffet Boscalid

Boscalid tilhører gruppen SDHI og er en systemisk og translaminært fungicid til anvendelse mod svampesygdomme i bl.a. raps. I planten påvirkes svampen umiddelbart efter infektion, så sporespredning og yderligere vækst af svampen forhindres.

Dette umuliggør udviklingen af mycelie og sporer, som aktivstoffet er aktiv imod. Den del af planten der ikke rammes med sprøjtevæske, bliver beskyttet via produktets systemisk og tranlaminære effekter straks efter behandling.

Aktivstoffet Pyraclostrobin

Pyraclostrobin tilhører gruppen af strobiluriner. Pyraclostrobin er ikke systemisk, men distribueres stadig effektivt i plantevæv uden at skulle absorberes i plantens saftstrøm. Ud over at have en god effekt mod en lang række svampesygdomme har pyraclostrobin og boscalid også et antal veldokumenterede fysiologiske virkninger, som i nogle tilfælde har en positiv effekt på høst / kvalitet - selv uden angreb af svampesygdomme.

Vinterraps danner især under tørre forhold et kraftigt vokslag, hvorfor der anbefales en større vandmængder (i praksis 250 l/ha). Eventuelt kan et additiv tilsættes.

Smittetryk afgør strategi og dosering

Høj dosering og splitbehandling, hvor høj dosering og split behandling giver en længere beskyttelse end en enkelt og lav dosering. Pictor Active har et højt indhold af aktivstoffer, hvorfor der ved lavt smittetryk kan anvendes en relativ lavere dosering.

Anbefaling / Raps

Mod knoldbægersvammp (Sclerotinia sclerotiorum),
alternaria og lys bladplet.


Lavt smittetryk
Stadie 65: 0,5 l/ha Pictor Active

Middel smittetryk
Stadie 65: 0,7-1,0 l/ha Pictor Active

Højt smittetryk
Stadie 63-65: 0,5 l/ha Pictor Active
+ 10-14 dage: 0,5 l/ha Pictor Active

Optimal behandlingstid

Optimal behandlingstid er, når de første kronblade falder og ca. 50 % af hovedskuddet blomstrer BBCH 63-65. I tilfælde af højt infektionstryk eller høj risiko for angreb gentag behandlingen efter 10-12 dage. Den samlede mængde må ikke overstige 1 l / ha. Sprøjteinterval mellem behandlingerne mindst 7 dage.

Top