Fighter 480

Fighter 480 har god virkning på en lang række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, bleg/fersken pileurt, raps og sennep

Fighter 480

Fighter 480 har god virkning på en lang række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, bleg/fersken pileurt, raps og sennep


Fordele

  • Dokumenteret effekt mod burresnerre, kamille, fuglegræs og andre ukrudt
  • God afgrøde tolerance
  • Målrettet bruges mod stort ukrudt

Anvendelser

Generel information

Navn Fighter 480
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 480 g/liter Bentazon
Noter

Anvendelsen af det aktive stof bentazon er underlagt mængdemæssige restriktioner af Miljøstyrelsen. Flere produkter indeholder bentazon som aktivstof (f.eks. Basagran M75 og Fighter 480). Anvendes der i samme vækstsæson flere af disse produkter i afgrøden, er det nødvendigt at sikre sig, at den samlede mængde bentazon ikke overskrider den mængde, som svarer til den maksimale dosering anført i brugsanvisningen for det enkelte produkt. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til en planteavlskonsulent eller BASF.

Legal remarks Bemærk: Forholdsregler ved brug

Virkning

Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon.

Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Blandbarhed

Fighter 480 kan blandes med Stomp CS, Opus, Comet, Comet Pro, Bell, Ceando, Flexity, Opera, Viverda, manganchelat og Fastac 50

Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 l/ha st 10-12 -
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,5 l/ha st 19-31 -
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
2,0 l/ha st 30-32 -
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 eller 0,4+0,5 l/ha st 12-19 Som split med min 7-14 dages interval
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
2,0 l/ha st 30-32 -
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,2 l/ha st 12-14 -
Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
1,0 eller 0,4+0,5 l/ha st 10-12 Som split med min 7-14 dages interval

Faresymboler

  • GHS-08
  • GHS-07

Generel information

Navn Fighter 480
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 480 g/liter Bentazon
Noter

Anvendelsen af det aktive stof bentazon er underlagt mængdemæssige restriktioner af Miljøstyrelsen. Flere produkter indeholder bentazon som aktivstof (f.eks. Basagran M75 og Fighter 480). Anvendes der i samme vækstsæson flere af disse produkter i afgrøden, er det nødvendigt at sikre sig, at den samlede mængde bentazon ikke overskrider den mængde, som svarer til den maksimale dosering anført i brugsanvisningen for det enkelte produkt. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til en planteavlskonsulent eller BASF.

Legal remarks Bemærk: Forholdsregler ved brug

Virkning

Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon.

Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Blandbarhed

Fighter 480 kan blandes med Stomp CS, Opus, Comet, Comet Pro, Bell, Ceando, Flexity, Opera, Viverda, manganchelat og Fastac 50

Back
Hestebønner - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
1,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 10-12
Antal behandlinger
-
Back
Kløver - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
1,5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 19-31
Antal behandlinger
-
Back
Kløvergræs - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
2,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 30-32
Antal behandlinger
-
Back
Majsafgrøde - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
1,0 eller 0,4+0,5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 12-19
Antal behandlinger
Som split med min 7-14 dages interval
Back
Rajgræs - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
2,0 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 30-32
Antal behandlinger
-
Back
Vårbyg - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
1,2 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 12-14
Antal behandlinger
-
Back
Ærter - Bredbladetukrudt
Anbefalet mængde
1,0 eller 0,4+0,5 l/ha
Anvendelsestidspunkt
st 10-12
Antal behandlinger
Som split med min 7-14 dages interval

Faresymboler

  • GHS-08
  • GHS-07
Top