BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Fighter 480

Fighter 480 har god virkning på en lang række tokimbladede planter såsom alm. fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, bleg/fersken pileurt, raps og sennep

Fordele

Dokumenteret effekt mod burresnerre, kamille, fuglegræs og andre ukrudt

God afgrøde tolerance

Målrettet bruges mod stort ukrudt

Detaljer

Navn Fighter 480
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 480 g/liter Bentazon
Legal remarks Bemærk: Forholdsregler ved brug

Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon.

Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Fighter 480 kan blandes med Stomp CS, Opus, Comet, Comet Pro, Bell, Ceando, Flexity, Opera, Viverda, manganchelat og Fastac 50

Kløvergræs

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
2,0 l/ha Ukrudt i god vækst forårFighter 480 evt. + penetreringsolie

Advarselsmærker

  • GHS-09
  • GHS-07
Navn Fighter 480
Formel Midlet er et vandopløseligt koncentrat
Ingredienser 480 g/liter Bentazon
Legal remarks Bemærk: Forholdsregler ved brug

Fighter 480 indeholder aktivstoffet Bentazon.

Bentazon optages gennem bladene og virker ved kontakt. Bentazon er en såkaldt fotosyntese hæmmer, hvor effekten ses som affarvning af følsomme planter.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Fighter 480 kan blandes med Stomp CS, Opus, Comet, Comet Pro, Bell, Ceando, Flexity, Opera, Viverda, manganchelat og Fastac 50

Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
2,0 l/ha Ukrudt i god vækst forårFighter 480 evt. + penetreringsolie
  • GHS-09
  • GHS-07
product.detail.sds.label product.detail.sds.prefix Fighter 480
Etikette Fighter 480_Etikette
Sikkerhedsblad Fighter_SDS
Top