Balaya®

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria.​

Balaya er et nyt bredt effektivt svampemiddel til alt korn, med både kurativ, præventiv og langtidseffekt. Balaya har speciel god effekt mod septoria, hvor den har effekt også på resistente typer.

Balaya®

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria.​

Balaya er et nyt bredt effektivt svampemiddel til alt korn, med både kurativ, præventiv og langtidseffekt. Balaya har speciel god effekt mod septoria, hvor den har effekt også på resistente typer.


Fordele

 • Danmarks stærkeste svampemiddel mod septoria​
 • Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning
 • Langvarig beskyttelse mod nye angreb
 • Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol
Asmus From-Christensen

”ca. 10 % højere udbytte, hvor vi havde kørt med Balaya”

”ingen tvivl om at den kommer til at indgå i hele mit hvedeareal”

Asmus From-Christensen

Ultanggaard, Haderslev

Martin Sørensen

"Vi er glade for aktivstoffet Revysol, som virker super godt overfor septoria. Det er en af grundene det førstevalg hos os. (...) Vi har det bedste udgangspunkt, så vi glæder os til august."

Martin Sørensen

Næsbyholm og Bavelse Godser

Anvendelser

Generel information

Navn Balaya
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)
Ingredienser 100 g/l Mefentrifluconazole, 100 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter 100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder. Regnfast efter en 1⁄2 time

Virkning

Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol og Pyraclostrobin.Mefentrifluconazol (triazol) virker ved at blokere dannelsen af ergosterol, hvilket betyder at cellemembrandannelsen forstyrres, hvorved væksten forhindres. Pyraclostrobin (strobiluriner) virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, hvorved svampens ånding og energiopbygning påvirkes. Optages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt. Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.​

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Bygbladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Havrebladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Brunrust
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson

Produktinformation

BekæmperBalaya har meget god effekt mod hvedens gråplet (septoria), rustsygdomme, skoldplet, bygbladplet og ramularia i byg.
Anvendelse tidspunkt og maks doseringSt. 33-37 maks 1,0 l/ha. St. 38-40 maks 1,5 l/ha.
Antal behandlinger pr. sæson

En gang pr. sæson
Vandmængde100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder.
Optagelse og fordelingOptages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt.
RegnfasthedRegnfast efter en 1⁄2 time.
Afstand til beskyttede områderMå ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder
Afstand til vandmiljøMå ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet. Dog gælder alm regler for afdriftsreducerende dyser.
Andre begrænsningerDer må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.

Faresymboler

 • GHS-05
 • GHS-07
 • GHS-09

Generel information

Navn Balaya
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)
Ingredienser 100 g/l Mefentrifluconazole, 100 g/l Pyraclostrobin (F500)
Noter 100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder. Regnfast efter en 1⁄2 time

Virkning

Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol og Pyraclostrobin.Mefentrifluconazol (triazol) virker ved at blokere dannelsen af ergosterol, hvilket betyder at cellemembrandannelsen forstyrres, hvorved væksten forhindres. Pyraclostrobin (strobiluriner) virker ved at blokere for elektrontransporten i mitokondrierne, hvorved svampens ånding og energiopbygning påvirkes. Optages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt. Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.​

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter, insekter og leddyr. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Back
Byg - Bygbladplet
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Havre - Havrebladplet
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Hvede - Brunrust
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Rug - Brunrust
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Vinter-triticale - Brunrust
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40
Anvendelsestidspunkt
St. 33-40
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson

Produktinformation

BekæmperBalaya har meget god effekt mod hvedens gråplet (septoria), rustsygdomme, skoldplet, bygbladplet og ramularia i byg.
Anvendelse tidspunkt og maks doseringSt. 33-37 maks 1,0 l/ha. St. 38-40 maks 1,5 l/ha.
Antal behandlinger pr. sæson

En gang pr. sæson
Vandmængde100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder.
Optagelse og fordelingOptages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt.
RegnfasthedRegnfast efter en 1⁄2 time.
Afstand til beskyttede områderMå ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder
Afstand til vandmiljøMå ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet. Dog gælder alm regler for afdriftsreducerende dyser.
Andre begrænsningerDer må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.

Faresymboler

 • GHS-05
 • GHS-07
 • GHS-09

Hvorfor Balaya?

Balaya – Se forskellen i marken

Balaya er et nyt bredt effektivt svampemiddel til alt korn, med både kurativ, præventiv og langtidseffekt. Balaya har speciel god effekt mod septoria, hvor den har effekt også på resistente typer.​

Balaya er Danmarks stærkste svampemiddel mod Septoria.​

Se videoen her fra 2021 hvor vi programmede sprøjten med Balaya logo og se forskellen i marken.

Udforsk Balaya

Balaya er et nyt svampemiddel som er introduceret i 2021 med stor success. ​

Få her I videoen en let præsentation af Balaya, hvor agronomy manager Just Bach Andersen gennemgår Balayas hovedegenskaber.​

- Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning​

- Langvarig beskyttelse mod nye angreb​

- Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol​

Til sammen: Danmarks stærkest svampemiddel mod Septoria

 • Danmarks stærkeste svampemiddel mod septoria
 • Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning
 • Langvarig beskyttelse mod nye angreb
 • Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol

Forsøg på Flakkebjerg​

Balaya® har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg og vist gode effekter i vinterhvede.​

Se videoen her og få en introduktion til forsøgene af seniorforsker Lise Nistrup fra AAU Flakkebjerg.

Den Grønne Pensel

På billedet ses en overblik over forsøgsparcellerne på Flakkebjerg i 2019. ​Man forstår hvorfor nogle omtaler Balaya som ​Den Grønne Pensel.

Balaya® indeholder aktivstoffet Revysol®

Revysol® har fremragende kurativ effekt på Septoria som vist her.​

På billederne ses effekterne inde i et hvedeblad af to triazoler – ny og gammel kemi. Der er behandlet 9 dage efter det er smittet og fotoet er taget 18 dage efter smitte.​

Det ses tydelige at svampeangrebet ( de gule svampehyfer) er slået ned og gået istå i det Baaya/Revysol behandlede blad, hvorimod infektionen ikke er stoppet i behandlingen med den gamle kemi (prothioconazol).​

Her er infektionen næsten på niveau med det ubehandlende blad yderst til højre.​

Revysol® - Designed to Outperform

Langtidsholdbar beskyttelse af hele bladet

Blade som er behandlet med Balaya lagrer revysol i depoter som frigives langsomt og bekæmper nye svampeangreb. Dette sikre afgrøden lang beskyttelse og Balaya behandling langtidsholdbar. ​

På billedet ses hvordan revysol depoterne fordeler sig i bladet henholdsvis 1 og 10 dage efter behandlingen.​

Revysol giver op til 8 ugers beskyttelse​

Fra forsøg og praktik erfaring ser vi op til 8 ugers beskyttelser efter behandling. ​​

På billedet til venstre ses behandling med forskellige aktivstoffer og langtidseffekt revysols langtidseffekt ses tydligt.​​

Balaya® indeholder to aktivstoffer

Revysol® er den første isopropanol azol på markedet. Den unikke kemiske struktur gør det muligt for molekylet at skifte form og være ekstrem flek-sibelt. Revysol® bindes op til 100 gange stærkere til virkningsstedet i f.eks. septoria end traditionelle triazol svampemidler. Det gælder også hvor svampen har udviklet resistens i virkningsstedet. Det er Flexi-Power som giver Revysol® de unikke fordele.

Comet Pro er registretet med følgende tekst:

Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Comet Pro i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Balaya anvendes også i frøgræs

Balaya® og Entargo® erstatter Bell® og Viverda® i frøgræs. Langvarig beskyttelse, Meget hurtig regnfasthed, Stærk kurativ effekt.

Hvad er egentlig kendetegnet for septoria, hvormeget betyder sygdommen i forhold til udbytte og hvorfor ser vi resistens?

Balaya - Danmarks stærkeste svampemiddel i korn, er blevet godkendt - men hvordan skal det bruges bedst muligt og hvad er det der gør det så unikt. Hør Jakob fortælle om flere års erfaring med produktet og hvordan det bruges bedst muligt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn

Forsøg og erfaringer

Hvad siger landmændede (Video)

Balaya® er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet. Hør her om nogle af landmændenes erfaringer.

Landsforsøg hvede​

Balaya har i forsøg Kilde: SEGES. Effekt af svampemidler i korn (status 22/10 2021)​

SEGES: Effekt af svampemidler i hvede

Fra Landsforsøgsserien - 090822121 - "Svampebekæmpelse i mindre modtagelige sorter". Grafen, der indeholder alle 6 forsøg i serien, viser at 0,75 l/ha Balaya som solo-strategi (dvs kkun 1 svampesrpj i hele sæsonen) havde det bedste nettomerudbytte. Desuden ses også at der ikke kunne opnås højere effekt eller nettomerudbytte ved at blande andre midler sammen med Balaya i fanebladssprøjtningen. ​

Udvalgte behandlinger fra Landsforsøgsserien - 090822121 - "Svampebekæmpelse i mindre modtagelige sorter".​

Ubehandlet og 2 doseringer (¼ N og ½ N) af Balaya. Læg mærke til at man med 0,75 l/ha (1/2N) har styrke nok i doseringen til både at rydde op i allerede etablerede angreb på 2. og 3. øverste blad – kurativ effekt (forskellen på angreb i bunden af afgrøden på de to doseringer) og har styrke nok til at holde mindst 7 uger efter behandling på fanebladet langtidseffekt pga Revysols ophobning i bladdepoter, hvorfra det opløses med saftstrømmen og klarer nye angreb i op til 8 uger efter sprøjtning.(behandling: 28/5; billedet taget: 6/7) - bruttomerudbytter under billederne​.

Udvalgte behandlinger fra Landsforsøgsserien - 090822121 - "Svampebekæmpelse i mindre modtagelige sorter".​

Her ses stigende brutto og nettomerudbytte ved stigende dosering af Balaya som solo-strategi – dosis-respons. Der er endda signifikant merudbytte ved at gå fra ¼ normaldosering(N) (0,375 l/ha) til ½ normaldosering (0,75l/ha)​

Fra Landsforsøgsserien - 090952121 - "Brug af sortsblandinger mod septoria".Grafen viser nettomerudbytter ved 1 (t2: st 39), 2 (T2 og T3: st 59) eller 3 (T2, T3 og T1: st 32) svampesprøjtninger i 4 forskellige hvedesorter eller ved de samme sorter i 4 indbyrdes sortsblandinger. Dels ses sorterne udbyttepotentiale m/u svampebehandling (Sheriff med lavest udbytte både m/u behandlinger; Kvium med højeste udbytte både m/u behandlinger) og sortsblandingernes udbyttepotentiale. Kun KWS Extase klarer sig bedst med en solo-strategi med Balaya på Fanebladet (kun T2). De øvrige sorter giver højeste nettomerudbytte for mindst 2 svampebehandlinger inkl Balaya på fanebladet (T2 og T3) . I sortblandingerne er det lige godt om man kører en eller to svampesprøjtninger (T2 og T3). Dog fås det højeste nettomerudbytte under alle omstændigheder ved at vælge den bedste sort med mindst to svampesprøjtninger (Kvium giver 89,6 hkg/ha ubehandlet + 4,9 hkg netto for T2 og T3 behandling). Det når ingen af de andre i nærheden af. Sheriff giver højeste merudbytte for 3 behandlinger (6,9 hkg/ha), men har også lavest udgangspunkt med 77,8 hkg/ha i ubehandlet.​

Den vigtigste indsat er dog T2 - fanbladssprøjtningen, der er udført med 0,6 l/ha Balaya....hvilket er en anelse til den lave side.​

Udvalgte behandlinger fra Landsforsøgsserien - 090822121 - "Svampebekæmpelse i mindre modtagelige sorter".​

Nettomerudbytter under billederne​.

Erfaring med timing og kurativ effekt.

Landmandsforsøg fra Mors.​

Her testede vi hvad timing af Balayasprøjtningen betyder. Tidligere har det været vigtigt at køre sin fanebaldssprøjtning (1. del af aksbeskyttelsen) efter senest 3 nedbørsdage efter spidsen af fanebladet var synligt (st. 37). Pga Revysols kurative effekt, er dette ikke længere nødvendigt. Det er derimod vigtigt at hele fanebladet er fremme, da vi kun har én sprøjtning med Balaya og denne skal dække både "gamle" og kommende septoriainfektioner. Alle svampemidler transporteres udad i bladene, og derfor kan vi kun beskytte den bladmasse, der er fremme når vi behandler. Som det ses af grafen, gælder det om at trække behandlingen længst muligt i fht godkendelsen t.o.m. st. 40. Kører man så sent som muligt og med en sikker dosering (minimum 0,75 l/ha) så behøver man kun én bekæmpelse af septoria. ​

Effekt af svampemidler i byg (SEGES)​

Comet Pro er hjørnestenen i bekæmpelse af bygbladplet, skoldplet og bygrust i vinter- og vårbyg. Blanding af Comet Pro og Propulse er den mest udbredte løsning til sprøjtning omkring skridning i byg. Ønsker man ekstra effekt på ramularia kan man blande Propulse og Balaya. Vær dog opmærksom på at Balaya kun må køres t.o.m st 40.​

​Forslag til strategi:​

 • St 31-33:​ 0,3 Comet Pro + triazol + 0,7 Terpal
 • St 39-49:​ 0,5 Propulse + 0,3 Comet Pro + 0,2 Cerone​. Eller​ 0,4 Balaya + 0,3 Propulse + 0,2 Cerone​

Balaya anbefales med følgende doseringer

Korn og frøgræs
 • st. 33-37: 0,5-0,75 l/ha
 • st. 38-40 til T2 fanebladssprøjtning: 0,75-1,25 l/ha
Hvede
 • st 39-40: minimum 0,75 l/ha
Frøgræs: t.o.m 31/5
 • 0,5 - 0,75 l/ha
Vinter- og vårbyg
 • st 40: 0,6 Balaya eller 0,4 Balaya + 0,3 Propulse
Rug
 • st 37-40: 0,5 l/ha
Havre
 • st 39-40: 0,5 l/ha
Triticale
 • st 39-40: 0,5 – 0,75 l/ha
Vårhvede
 • st 39-40: 0,5 – 0,75 l/ha

Balaya® er godkendt til anvendelse i alt korn

Balaya® er I år godkendt til anvendelse i alt korn i st. 33-40. Det betyder at Balaya® skal målrettet mod fanebladssprøjtningen (T2) før gennemskridning.

Det er den vigtigste sprøjtning i hveden, hvor man beskytter alt bladmaterialet, som nu er udviklet.

3/4 af udbyttetab i hvede kan skyldes septoria

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede, og 3/4 af et potentielt udbyttetab skyldes septoria.

Der går ca. 3 uger fra en septoria infektion til synlige symptomer på bladene. Der er det vigtigt at holde bladene fri for septoria så længe som muligt.

85 pct. af kerneindlejringen stammer fra aktivitet i akset, fanebladet og andet øverste blad. Kerneindlejringen foregår over en periode på 6-7 uger, og enkelte dage op mod 200 kg pr. ha. Det gør T2 fanebladssprøjtningen til vigtigste svampebekæmpelse i hveden.

Forskel på sæsoner

I figuren ses septoria angrebene de seneste 4 år på Flakkebjerg.

Forskel på ny/gammel kemi

Merudbytterne, som er størst de år med stærke septoriaangreb, I alle år ses det at den nye kemi er den gammel overlegen.

.

Top