BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Balaya®

Danmarks stærkste svampemiddel mod Septoria.

Balaya er et nyt bredt effektivt svampemiddel til alt korn, med både kurativ, præventiv og langtidseffekt. Balaya har speciel god effekt mod septoria, hvor den har effekt også på resistente typer.

Fordele

 • Danmarks stærkeste svampemiddel mod septoria
 • Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning
 • Langvarig beskyttelse mod nye angreb
 • Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol

Anvendelse

Detaljer

Navn Balaya
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)
Ingredienser 100 g/l Mefentrifluconazole, 100 g/l Pyraclostrobin (F500)
Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol og Pyraclostrobin.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

Byg

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygbladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygmeldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Majsbladplet (Helminthosporium spp.) 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Ramularia 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Havrebladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Havre meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Hvedemeldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Rug meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson

Produktinformation

BekæmperBalaya har meget god effekt mod hvedens gråplet (septoria), rustsygdomme, skoldplet, bygbladplet og ramularia i byg.
Anvendelse tidspunkt og maks doseringSt. 33-37 maks 1,0 l/ha. St. 38-40 maks 1,5 l/ha.
Antal behandlinger pr. sæson

En gang pr. sæson
Vandmængde100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder
Optagelse og fordelingOptages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt.
RegnfasthedRegnfast efter en 1⁄2 time
Afstand til beskyttede områder
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder
Afstand til vandmiljøMå ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet. Dog gælder alm regler for afdriftsreducerende dyser
Andre begrænsningerDer må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.

Advarselsmærker

 • GHS-05
 • GHS-07
 • GHS-09
Navn Balaya
Formel Midlet er et emulgerbart koncentrat (emulsionskoncentrat)
Ingredienser 100 g/l Mefentrifluconazole, 100 g/l Pyraclostrobin (F500)
Der er 2 aktive stoffer i Balaya: Mefentrifluconazol og Pyraclostrobin.
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Bladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygbladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygmeldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Bygrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Majsbladplet (Helminthosporium spp.) 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Ramularia 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Havrebladplet 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Havre meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Hvedemeldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Rug meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Brunrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Gulrust 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Meldug 0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson
Septoria  0,75-1,0 l/ha st. 33-37 / 0,75-1,5 st. 38-40 St. 33-40 1 behandling pr sæson

Produktinformation

BekæmperBalaya har meget god effekt mod hvedens gråplet (septoria), rustsygdomme, skoldplet, bygbladplet og ramularia i byg.
Anvendelse tidspunkt og maks doseringSt. 33-37 maks 1,0 l/ha. St. 38-40 maks 1,5 l/ha.
Antal behandlinger pr. sæson

En gang pr. sæson
Vandmængde100-300 l/ha. Højest vandmængde i tætte afgrøder
Optagelse og fordelingOptages meget hurtigt i bladene men fordeles langsomt med saftstrømmen i bladene, hvilket sikrer en god langtidseffekt.
RegnfasthedRegnfast efter en 1⁄2 time
Afstand til beskyttede områder
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder
Afstand til vandmiljøMå ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet. Dog gælder alm regler for afdriftsreducerende dyser
Andre begrænsningerDer må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. De almindelige triazolregler gælder.
 • GHS-05
 • GHS-07
 • GHS-09

Hvorfor Balaya?

 • Danmarks stærkeste svampemiddel mod septoria
 • Hurtig indtrængning og stærk kurativ virkning
 • Langvarig beskyttelse mod nye angreb
 • Indeholder Revysol® – den første isopropanol triazol

Sådan virker Balaya® (Video)

Balaya® har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg

Lyt til Planteværn E26: Balaya, nyt svampemiddel i korn, med Jakob Skodborg Jensen

Lyt til Planteværn E26: Balaya, nyt svampemiddel i korn, med Jakob Skodborg Jensen

Balaya - Danmarks stærkeste svampemiddel i korn, er blevet godkendt - men hvordan skal det bruges bedst muligt og hvad er det der gør det så unikt. Hør Jakob fortælle om flere års erfaring med produktet og hvordan det bruges bedst muligt til bekæmpelse af svampesygdomme i korn

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede

3/4 af udbyttetab i hvede kan skyldes septoria.

Lyt til Planteværn E5: Septoria og resistens med Lise Nistrup Jørgensen

Lyt til Planteværn E5: Septoria og resistens med Lise Nistrup Jørgensen

Hvad er egentlig kendetegnet for septoria, hvormeget betyder sygdommen i forhold til udbytte og hvorfor ser vi resistens?

Balaya® indeholder Revysol® - Designed to Outperform

Revysol® har fremragende kurativ effekt!

På billederne ses effekterne inde i et hvedeblad af to triazoler – ny og gammel kemi. Der er behandlet 9 dage efter der er smittet og fotoet er taget 18 dage efter smitte.

Et kig ind i et hvedeblad podet med septoria*. Hveden på billedet til højre forblev ubehandlet. De to andre blev behandlet 9 dage efter inokulation med 50% dosering af henholdsvis prothioconazol og Revysol. Drivhusforsøg af Julie Smith, ADAS. SEM-billeder af Smita Kurup og Rebecca De Vos, Rothamsted Research, 18 dage efter infektion. *(Zymoseptoria tritici - 107 sporer / ml; 50 ml / m2; blanding af typiske UK feltisolater).

Langtidsholdbar beskyttelse af hele bladet

21 dage efter behandling af brun rust.

Balaya® indeholder to aktivstoffer

Revysol® Flexi-Power

Revysol® Flexi-Power

Revysol® er den første isopropanol azol på markedet. Den unikke kemiske struktur gør det muligt for molekylet at skifte form og være ekstrem flek-sibelt. Revysol® bindes op til 100 gange stærkere til virkningsstedet i f.eks. septoria end traditionelle triazol svampemidler. Det gælder også hvor svampen har udviklet resistens i virkningsstedet. Det er Flexi-Power som giver Revysol® de unikke fordele.

Pyraclostrobin

Pyraclostrobin

Comet Pro er registretet med følgende tekst:

Comet Pro har effekt mod en lang række sygdomme i korn, desuden kan en behandling med Comet Pro i nogle tilfælde have en positiv indflydelse på udbyttet og/eller kvaliteten af den høstede afgrøde, selv om der ikke er synlige angreb af svampesygdomme.

Forsøg med Balaya® til svampebehandling i hvede

Balaya® er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet tilbage i 2019. I forsøg på ejendommen i hvede, er det testet op mod landmandens egen løsning

Forsøgsresultater

Virkning af godkendte svampemidler i korn

I Oversigt over Landsforsøgene, tabel 30, Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn, ses uddrag af effekterne for Balaya® sammenlignet Bell® og Viverda®.

SygdommeBalaya®
(Revysol® + Pyraclostrobin)
Bell®
(Epoxiconazol + Boscalid)
Viverda®
(Epoxiconazol + Boscalid + Pyraclostrobin)
Knækkefodsyge*****
Hvedemeldug*******
Bygmeldug******(*)***
Gulrust**************
Brunrust****(*)****(*)****(*)
Bygrust****(*)****(*)*****
Septoria****(*)***(*)***(*)
Hvedebladplet*******
Skoldplet***(*)***(*)****
Bygbladplet************(*)
Ramularia****(*)******
Aksfusarium***
*= svag effekt (under 40%)
**=nogen effekt (40-50%)
***=middel til god effekt (51-70%)
***=meget god effekt (71-90%)
*****=specialmiddel (91-100%
(*)=en halv stjerne

Balaya® er godkendt til anvendelse i alt korn

Balaya® er I år godkendt til anvendelse i alt korn i st. 33-40. Det betyder at Balaya® skal målrettet mod fanebladssprøjtningen (T2) før gennemskridning.

Det er den vigtigste sprøjtning i hveden, hvor man beskytter alt bladmaterialet, som nu er udviklet.

3/4 af udbyttetab i hvede kan skyldes septoria

Septoria er langt den vigtigste svampesygdom i hvede, og 3/4 af et potentielt udbyttetab skyldes septoria.

Der går ca. 3 uger fra en septoria infektion til synlige symptomer på bladene. Der er det vigtigt at holde bladene fri for septoria så længe som muligt.

85 pct. af kerneindlejringen stammer fra aktivitet i akset, fanebladet og andet øverste blad. Kerneindlejringen foregår over en periode på 6-7 uger, og enkelte dage op mod 200 kg pr. ha. Det gør T2 fanebladssprøjtningen til vigtigste svampebekæmpelse i hveden.

Forskel på sæsoner

I figuren ses septoria angrebene de seneste 4 år på Flakkebjerg.

Forskel på ny/gammel kemi

Merudbytterne, som er størst de år med stærke septoriaangreb, I alle år ses det at den nye kemi er den gammel overlegen.

Anbefaling af dosering og timing


Balaya anbefales med følgende doseringer -
 • st. 33-37: 0,5-0,75 l/ha
 • st. 38-40 til T2 fanebladssprøjtning: 0,75-1,25 l/ha


  

.

Top