Entargo

Til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg, samt en godkendelse til mindre anvendelse i frøgrøder

Entargo bør anvendes på tidlige angreb af sygdommene med start i vækststadium 30 og indtil vækststadium 49. ​
Mod knækkefodsyge bør behandlingen ske i vækststadium 30-32 for at opnå tilstrækkelig effekt. ​
Da Entargo kun indeholder et enkelt aktivtstof bør den altid blandes med produkter med en anden virkemekanisme mod de pågældende sygdomme.​

Entargo

Til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg, samt en godkendelse til mindre anvendelse i frøgrøder

Entargo bør anvendes på tidlige angreb af sygdommene med start i vækststadium 30 og indtil vækststadium 49. ​
Mod knækkefodsyge bør behandlingen ske i vækststadium 30-32 for at opnå tilstrækkelig effekt. ​
Da Entargo kun indeholder et enkelt aktivtstof bør den altid blandes med produkter med en anden virkemekanisme mod de pågældende sygdomme.​


Fordele

  • SDHI blandingspartner​
  • Anvendes altid i blanding med et triazol eller strobilurin​
  • Effekt mod knækkefodsyge, septoria i hvede og bygbladplet og ramularia i byg​

Anvendelser

Generel information

Navn Entargo
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 500g/L Boscalid

Virkning

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for at beskytte organismer der lever i vand

Blandbarhed

Entargo kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Svampesygdommer bladplet
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,7 l/ha St. 30-69 1 behandling pr sæson
Svampesygdomme
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,7 l/ha St. 30-69 1 behandling pr sæson
Knækkefodsyge
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,7 l/ha St. 30-32 1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
0,7 l/ha St. 30-69 1 behandling pr sæson

Faresymboler

  • GHS-07
  • GHS-09

Generel information

Navn Entargo
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 500g/L Boscalid

Virkning

Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne.

Tolerabilitet

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for at beskytte organismer der lever i vand

Blandbarhed

Entargo kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Back
Byg - Svampesygdommer bladplet
Anbefalet mængde
0,7 l/ha
Anvendelsestidspunkt
St. 30-69
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Græsfrø - Svampesygdomme
Anbefalet mængde
0,7 l/ha
Anvendelsestidspunkt
St. 30-69
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Back
Hvede - Knækkefodsyge
Anbefalet mængde
0,7 l/ha
Anvendelsestidspunkt
St. 30-32
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson
Anbefalet mængde
0,7 l/ha
Anvendelsestidspunkt
St. 30-69
Antal behandlinger
1 behandling pr sæson

Faresymboler

  • GHS-07
  • GHS-09

Hvorfor Entargo?

Svampesygdomme i frøgræs​

Med en effektiv svampebekæmpelse opnås et højere frøudbytte, bedre bestøvning, bedre frøvægt og højere spireprocent. Svampemidlerne Bell og Viverda fra BASF var gennem flere år rygraden i svampebekæmpelsen i frøgræs, indtil de udgik og blev erstattet af Balaya. Balaya er et svampemiddel, der også er er interessant for frøavlerne, hvor det benyttes i en strategi, hvor det kombineres med Entargo. Derfor er Balaya i frøgræs en rigtig god og effektiv løsning i frøavlen.​

Ny behandling til avlerne

Vækstsæsonen 2023 er 3. år vi har Balaya på markedet, og det har længe vist sit værd, og noget som mange landmænd havde ventet på. Midlet indeholder Revysol, som er det første isopropanol triazol på markedet, som i hvede giver en langvarig beskyttelse mod septoria.

​​I frøavl har avlerne ligeledes adgang til Balaya, der i en strategi med Entargo, giver avlerne en løsning, der tager over for Bell og Viverda. Både Balaya og Entargo har en godkendelse til mindre anvendelse i frøavl. ‘​​

Entargo indeholder aktivstoffet boscalid, der var SDHI aktive stof fra Bell og Viverda. For at lave en løsning, der svarer til Bell og Viverda, skal der desuden bruges et triazol, der er effektivt mod rust. En strategi med produkterne, Balaya og Entargo, samt et triazol giver en løsning med en langvarig beskyttelse mod svampeangreb og en meget hurtig regnfasthed. Dertil har Balaya en stærk kurativ effekt, hvilket yderligere gør denne strategi optimal for avlerne. ​

Sådan får du optimalt udbytte​

Vi laver en teknisk løsning, hvor kombinationen af aktivstoffer har en rigtig god virkning i frøgræs. For at opnå hvad der svarer til en halv liter Bell, skal der anvendes 0,24 l/ha Entargo tilsat 0,25 l/ha Orius Gold eller Folicur Xpert. ​

Blandingen kan benyttes i alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs med en til tre svampebehandlinger, afhængigt af om der er tidlige sygdomme i græsserne.

Rødsvingel behandles en til to gange alt efter behov.

På samme måde som i hvede skal Balaya i frøgræs anvendes på fanebladet i stadie 39.​
Balaya må anvendes mod svampesygdomme i frøgræs senest 31. maj.

Blandingsforhold til svampebekæmpelse i frøgræs

Viverda og Bell der udgik i 2021, var rigtig gode svampemidler i frøgræs - bl.a. pga. indholdet af SDHI-aktivstoffet boscalid. De afløses af Balaya, Entargo og Pictor Active, og man kan selv blande hvad der svarer til ”en ny Bell/Viverda” – endda væsentligt billigere.

Med godkendelsen af Balaya i frøgræs er erstatningen for Bell og Viverda nu på plads. Det mener flere eksperter, der med udgangspunkt i midlernes aktivstof-fer har sammensat den nye opskrift på svampebekæmpelse i frøgræs.

Top