BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Entargo

Bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg

Fordele

Bekæmper

  • knækkefodsyge i hvede (Oculimaculayallundae)
  • hvedegråplet i hvede (Zymoseptoriatritici)
  • bygbladplet i byg (Pyrenophorateres)

Anvendelser

Navn Entargo
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 500g/L Boscalid
Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for at beskytte organismer der lever i vand
Entargo kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.

Byg

Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Svampesygdommer bladplet 0,7 l/ha St. 30-49 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knækkefodsyge 0,7 l/ha St. 30-32 1 behandling pr sæson
Septoria  0,7 l/ha St. 30-49 1 behandling pr sæson

Advarselsmærker

  • GHS-07
  • GHS-09
Navn Entargo
Formel Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Ingredienser 500g/L Boscalid
Boscalid er systemisk og spredes translaminært igennem bladet til modsatte side og transporteres med saftstrømmen imod bladspidserne.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer, vandløb mv.) for at beskytte organismer der lever i vand
Entargo kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandings muligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Svampesygdommer bladplet 0,7 l/ha St. 30-49 1 behandling pr sæson
Skadegører Anbefalet mængde Anvendelsestidspunkt Antal behandlinger
Knækkefodsyge 0,7 l/ha St. 30-32 1 behandling pr sæson
Septoria  0,7 l/ha St. 30-49 1 behandling pr sæson
  • GHS-07
  • GHS-09

Hvorfor Entargo?

Entargo® - Nyt svampemiddel til korn

Top