BASF Agricultural Solutions Danmark
kStgae1 alternative tekst
BASF Agricultural Solutions Danmark

Kontakt

Raps

Der dyrkes i Danmark ca. 170.000 ha raps, hvoraf vinterraps er langt den overvejende del. Vinterraps dyrkningen har vanskeliggjort dyrkningen af vårraps, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen. Der dyrkes nu kun ca. 1000 ha vårraps.

Raps dyrkes med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt.

Vinterrapsafgrøder

Vinterrapsafgrøder

Vinterraps dyrkes på 160 – 170.000 ha. med henblik på et stort frøudbytte, med et højt udbytte af olie og protein og et lavt indhold af glucosinolat og erucasyre. Raps har stor værdi som forfrugt,

Lær mere
Vårrapsafgrøder

Vårrapsafgrøder

I dag dyrket vårraps kun på ca. 1000 ha, da den stort set er afløst af vinterraps. Dyrkningen af vårraps er vanskeliggjort af vinterrapsen, da den bliver stærkt angrebet af skadedyr, der opformeres i vinterrapsen.

Lær mere
Top