Follow a Farmer profil: Kristian Johansson

Skattmansö Gård, Uppsala, Sverige

Kristian Johansson er en ung landmand, som i det daglige driver et landbrug vest for Uppsala med sine forældre. Oprindeligt var landbruget hans bedsteforældres, som forældrene senere overtog og udbyggede. Kristian er derfor 3. generation på gården. Gårdens fokus er primært kvægavl, som består af ca. 400 ren-racet kødkvæg, hvoraf 150 er amme-køer. Foruden kvæg dyrkes der på gårdens 580ha agerjord hvede, vinterbyg, vårbyg, maltbyg, græsser og majs. Ydermere er der 130ha skov til gården. En del af Kristians planteproduktion benyttes som foder til kødkvæget. Derudover sælger han ca. 12-1400 tons korn om året. Kristian har en landbrugsuddannelse, er specialiseret i økonomi, planteavl og driftsledelse. Han er nysgerrig på nye tiltag i det daglige landbrug, og familien er som helhed åbne for nye tanker og idéer.

  • Afgrøder: Vinterhvede, hvede, vinterbyg, vårbyg, maltbyg, majs og græsser.
  • Produkter: Systiva (fungicid)

Filosofi

Kristian er en landmand med et stærkt familiesamarbejde, og en filosofi om at verden er i konstant udvikling. ”Jeg synes det er vigtigt at følge med og prøve nye ting for at komme fremad”, siger Kristian. ”Jeg vil gerne udvikle mig – hvis man sidder stille, kommer der ikke noget ud af det”, tilføjer han.

Kristian er med i Follow a Farmer fordi ”det her er en mulighed for at udvikle mig og mit arbejde med afgrøderne, for at komme fremad og blive klogere”, siger han og fortsætter; ”Det går begge veje - jeg vil gerne forsøge at blive klogere med arbejdet i marken og BASF må også teste for at blive bedre – det er gensidigt godt!”.

Bedriften

Sanda Skattmansö Gård producerer primært kødkvæg, men også avlstyre og sæd. Bedriftens størrelse består af 580 ha, hvor 200 ha er græsmarker og 300 ha er skov. Kristians forældre købte gården af bedsteforældrene i 1967 og tilkøbte nabogården i år 2000. Gården drives af familien og har 1 fastansat.

Afgrøder

Kristian sælger 12-1400 tons korn om året af både hvede, byg og maltbyg. Der produceres en del forskellige typer græsser og majs der benyttes som foder, hvoraf gården er 100% selvforsynende med både grov- og kraftfoder til dyrene. Bedriften har et specifikt areal på 20-30 ha, som er en gammel havbund der til tider oversvømmes. Derfor er det ikke alle former for afgrøder, der kan overleve på dette areal. Herudover er dyrelivet i området yderligere problematisk for bedriften, der har bevirket, at man eksempelvis ikke kan dyrke raps pga. f.eks. elge, vildsvin og hjorte. I 2022 skal Kristian dog igen forsøge sig med raps.

Produkter

Kristian havde i 2021 rigtig gode resultater med brugen af Systiva® hvor resultatet var, at han fik 1100 kg mere korn pr. ha. og hertil en bedre kvalitet. I 2022 vil Kristian teste Systiva® i vår- og vinterbyg.

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Udforsk andre profiler

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Top