Follow a Farmer profil: Heine Kjeldgaard

Hanghøj Svineproduktion, Nykøbing Mors

Heine Kjeldgaard har i sin griseproduktion over 570 søer, og kører en full-line produktion helt til den færdige slagtning. Foruden griseproduktionen har Heine ligeledes en stor planteavlsbedrift på 720ha med bl.a. hvede, vårbyg, ærter med mere, og dyrker samtidigt fodergræs og majs til sin fars kvæg. Heine elsker at lære og udbygge sin forretning, og det gør han ved hele tiden at tænke i at fremme nye tiltag. Han er stor fortaler for forsøg, og søger at optimere avl og brugen af eksempelvis gylle, pesticider med mere. Heine har desuden et mål om at være med i verdensrekorden i hvedeudbyttet til næste år.

  • Afgrøder: Hvede, vårbyg, raps, frøgræs/rajgræs, ærter, majs, fodergræs, halm
  • Produkter: Balaya (fungicide) i hvede og vårbyg, samt Entargo (fungicid) i vårbyg. Comet Pro (fungicid), Focus Ultra (ukrudtsmiddel), Caryx og Medax (vækstregulatorer).

Filosofi

Heine er en landmand med mange gode relationer. Han går meget op virksomheden, er risikobevidst og sørger for at have flere ben at stå på i forhold til sin strategi. Herudover har han stor viden i forhold til planteavl og dyrkning af sit eget præcisionslandbrug. Heine er nysgerrig og en stor fortaler for at prøve noget nyt og lave forsøg, som han bruger til at optimere sit landbrug, som f.eks. brugen af pesticider m.v.

Heine er med i Follow A Farmer, fordi han godt kan lide at blive udfordret i udviklingen af sit landbrug, og gerne vil dele sine erfaringer med andre. Derudover mener han, at det er godt, når omverdenen kan se, hvordan det er at være landmand. Han vil vise, at de er velovervejede, passer på dyrene og tænker på naturen. Han uddyber at det ikke bare handler om økonomi, men at der også er mange gode historier om at have et landbrug, og at lokalsamfundet og landbrugene ikke kan undvære hinanden - ”Det ville være godt med mere transparens”, siger Heine Kjeldgaard. ”Ærketypen på en landmand i dag, er ikke en der arbejder 24 timer i døgnet og er beskidt hele tiden – men en professionel virksomhedsleder”, fortæller Heine.

Bedriften

Hanghøj Svineproduktion i Nordjylland har i alt 570 søer i en full-line griseproduktion og 720 ha planteavl. I 2022 planlægger Heine at samle sin griseproduktion ét sted. Han hara købt en ejendom med ældre stalde, som han er i gang med at totalrenovere i stedet for at leje de 4 steder, hvor han har sin produktion lige nu. Af afgrøderne leverer han majs og fodergræs til faderens malkebesætning, samt 6-7000t halm til nabogården. Herudover, udlejer Heine ejendomme og han har dermed flere etablerede forretningsben. Hanghøj Svineproduktion har 8 fastansatte, hvoraf to arbejder i marken.

Afgrøder

Heine har 300 ha hvede, 115 ha raps, 120 ha frøgræs og i foråret 2022 skal han så ærter, vårbyg, hvede og majs. Heine arbejder med præcision og går meget op i den rigtige dosering af f.eks. gødning og plantebeskyttelse. I år kører han sine egne sortforsøg med fem forskellige sorter, han arbejder med udvikling af græs protein og planlægger også at være med i konkurrencen om at slå verdensrekorden i hvede dyrkning.

Produkter

Med BASF-forsøg i 2021 har Heine fået fastlagt hvilken dosering af Balaya® der er bedst i hvede og hvilken timing vi skal regne med. Fra forsøg i vårbyg ved han også, at 1 behandling i sæsonen ikke er nok, men at der er behov for 2 behandlinger. Heine fandt også ud af, at Balaya® fungerede lige så godt som andre midler i vårbyg. I 2022 skal Heine teste større områder for at understøtte sine erfaringer.

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Andre Follow a Farmer profiler

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Top