Follow a Farmer

Jens Martin Roikjær Bramsen, Feldum Gård

Follow a Farmer profil: Jens-Martin Roikjær Bramsen

Feldumgård, Sønderjylland

På Feldumgård i Sønderjylland har Jens-Martin 250ha med planteavl, herunder fremavl. 155ha er hans egen jord, mens de resterende er forpagtet. På trods af gårdens størrelse og afgrødesammensætningen, er hans tid som landmand dog kun på deltid. Jens-Martin arbejder nemlig i vinterperioden og frem til 1. april som akademisk medarbejder på Københavns Universitetsafdeling for Fødevare- og ressourceøkonomi. Jens-Martin går meget op i at få det bedst mulige sædskifte, og derfor er hans marker nøje skemalagt. Han arbejder hele tiden på at blive bedre og optimere planteavlen, og vil i år for første gang dyrke spinat til frø.

  • Afgrøder: Hvede, havre, vårbyg, raps og græsfrø
  • Produkter: Bruger og tester BASF-produkter

Filosofi

Jens-Martin går op i at udvikle sig, blive klogere og lære fra sig. Han elsker at nørde planteavl, hvor økonomien er den gennemgående og altoverskyggende faktor, samt at gå i detaljer, og nørkle med gamle og unikke maskiner. Derudover går han op i at have ting skemalagt og have et dyrkningskoncept. Jens-Martin er planteavler og udvikler sit landbrug i retning mod dyrkning af flere højværdi afgrøder.

Jens-Martin er med i Follow a Farmer fordi han netop er vild med nørderi. ”Det driver mig i alle mulige sammenhænge i livet – og jeg vil gerne dele mine erfaringer, så andre landmænd kan få glæde af det”, fortæller han.

Bedriften

På Feldumgård i Sønderjylland driver Jens-Martin gården helt på egen hånd som deltidslandmand. Den eneste hjælp udefra består af et fast tømrerteam, der hjælper ham med høsten hvert år. Jens-Martin har udelukkende planteavl. og han arbejder meget nøje med at optimerer produktionen med et traditionelt 7-markssædskifte Hertil har han fået flere højværdi-afgrøder ind som f.eks. rajgræs og fremavl.

Afgrøder

På de i alt 250 ha dyrkes der både hvede, vårbyg, raps og græsfrø og fremavl. Jorden er meget frugtbar og Jens-Martin har fokus på at få både jord og planteavl til at yde 100% for dermed at optimere sit udbytte. Herudover arbejder Jens-Martin også på at komme til at dyrke spinat.

Produkter

På Feldumgård anvendes og testes forskellige BASF-produkter.

Mød 7 nye landmænd fra Danmark og Sverige og Finland og bliv inspireret igennem hele sæsonen!

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Andre Follow a Farmer profiler

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Ikke langt fra kysten, ud mod Øresund, på den østlige del af Sjælland, ligger bedriften Højstrup, hvor Henning Madsen står for den daglige drift.

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Top