Follow a Farmer profil: André Lacobaéus

Marsvinholm, Ystad, Sydsverige

På André Lacobaéus’ gård i Ystad, består husdyrproduktionen af slagtekyllinger og uldsvin. Herudover dyrkes diverse afgrøder og hertil et nyere tiltag; nemlig en produktion af jordbær. Andrés landbrug spænder over et stort landområde bestående af 500 ha agerjord, 130 ha skov, 8000 kvm slagtekyllinger og 15 ha til dyrkning af jordbær. Når André producerer i landbruget, så har han i tankerne, at jordkloden er noget som han låner af den næste generation. Det har blandt andet medført, at André har masser af blomsterbænke og pollinerende blomster, til glæde og gavn for insekter og bier.

  • Afgrøder: Hvede, raps, byg, maltkorn, havre/grynhavre, græsfrø, jordbær.
  • Produkter: Asgra, Medax Max (stråforkorter), Revystar XL og Priaxor (fungicider) i hvede. Boxer, Broadway og Legacy (ukrudtsbekæmpelsesmidler). Caryx (vækstregulator).

Filosofi

André går op i at gøre det han gør, rigtig godt. Han forsøger løbende at finde måder at udvikle forretningen på og vil gerne have flere ben at stå på. Han har fingeren på pulsen og er aktiv i det meste af det praktiske - det ses for eksempel i hans arbejde med jorden, hvor han nu arbejder med conservation agricullture for at gøre jorden mere ”levende”. André synes, det er spændende at have en dygtig agronomist ved hånden, som han kan dele sine erfaringer med.

André er bl.a. med i Follow a Farmer fordi han får sparring og gode idéer til hvad og hvordan han optimere anvendelse af sprøjtemidler, fordi han kan lære noget af det og blive mere udfordret, og herigennem kan få input til hvad han skal gøre fremadrettet. ”Ellers havde jeg ikke brugt min tid på det”, siger André. ”Jeg har en god dialog med Soil og Thomas Wildt-Persson for at udvikle og finde de rigtige indsatser”, fortæller han videre.

Bedriften

På Marsvinsholm har André en produktion af 1,3 millioner kyllinger om året, 50-100 uldsvin, lidt skov og 500 ha planteavl. André er aktiv i det meste af det praktiske arbejde, såvel som i forretningsudviklingen. Han styrer bedriften med hjælp fra sin kone og 6 ansatte. André startede sin kyllingeproduktion i 2001 med én stald, og udvidede med endnu én i 2017. I 2008 begyndte André med pløjefri dyrkning og direkte såning, som har været en længere proces, men som nu fungerer uden store problemer. Bedriften er ligeledes blevet mere bæredygtig, Marken er blevet mere stabil og har fået en god fasthed.

Afgrøder

Marsvinsholm har flere typer af afgrøder; herunder hvede, raps, byg, havre, græsfrø og jordbær. Afgrøderne benyttes både som foder til egen produktion, men sælges også til nærliggende gårde. Eksempelvis dyrker André i alt 1000t hvede til sin kyllingeproduktion, mens han afsætter byg til nabogårdens griseproduktion. Ved årsskiftet 2021/2022 havde André 154 ha vinterhvede, 97 ha vinterraps og 44 ha græsfrø på ejendommen. I foråret 2022 skal der sås 80 ha havre, 65 ha byg og 30 ha græs til naboen.

Produkter

Andrés benytter flere forskellige produkter. I april bruger han ukrudtsbekæmpelse og midt maj bl.a. stråforkorteren Medax Max. I hveden anvendes fungiciderne Revystar XL® og Priaxor® mellem maj og slut juni måned, og i raps blandt andet Caryx®. I 2021 var markerne og høsten dog generelt så tør, at effekten var svær at se. Derfor udrulles der her i 2022 et større forsøgsområde til testningen af produkternes effekt. André styrer brugen af plantebeskyttelse efter satellit og biomassekort.

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Andre Follow a Farmer profiler

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Top