Velkommen til Follow a Farmer 2022

Mød 7 landmænd fra Danmark, Sverige og Finland og bliv inspireret igennem hele sæsonen 2022!

BASF har allieret sig med 7 landmænd der igennem hele 2022 deler hver deres erfaringer, udfordringer, tanker og idéer om et veldrevet landbrug her på siden.

Landmændene kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har forskellige udfordringer og muligheder alt efter beliggenhed, jordtype, produktion m.v. De har alle sat tid af til at kunne bidrage med indslag som videoklips, interviews og billeder, for at give dig indsigt i deres hverdag - hver måned fra januar frem til evalueringen af høstsæsonen i oktober 2022.

Se playlisten `Follow a Farmer Nordics` på Youtube.

Vi kalder det Follow a Farmer

Du kan møde griseproducent og planteavler Heine Kjeldgaard fra Nordjylland, planteavler Jens-Martin fra Sønderjylland, fjerkræ producent og planteavler André fra Ystad i Sydsverige, den unge kvæg- og planteavler Kristian fra Uppsala i Nordsverige, planteavler Samuel fra den sydlige Häme region i Finland, fjerkræ- og æggeproducent Martti fra syd-vest Finland og griseproducent Mikko fra Ostrobothnia regionen, Finland.

Der gøres tanker om udvidelser, nye forretningsben, optimering, planlægning og forberedelse af høsten, idéer til spændende testning af planter, hvordan man producerer det bedste foder og mange, mange spændene ting.

Fælles for alle landmænd i Follow a Farmer er ønsket om, at dele ud af deres viden, beslutninger, metoder og overvejelser i de forskellige typer af landbrug, som de hver især repræsenterer.

Klik rundt på siden her og oplev de 7 landmænd, deres landbrug og følg med i deres tanker og beslutningsprocesser gennem året.

Mød 7 nye landmænd fra Danmark og Sverige og Finland og bliv inspireret igennem hele sæsonen!

Her bor alle landmændene i Follow a Farmer

Her kan du se hvor de 7 landmænd kommer fra og dermed, hvor deres landbrug er placeret. Du kan måske få en fornemmelse af de vejr lige udfordringer og yderst forskellige typer af jordbundsforhold, de skal forhold sig til.

 • Hos kvæg- og planteavler Kristian Johansson i Sverige, er det en udfordring at avle raps grundet de mange vildsvin og elge i naturen, men også fordi de fugtige klima indtil nu har gjort det umuligt – men det prøver han at lave om på i år ;-)
 • Oppe i Nordjylland har plante- og griseavler Heine Kjeldgaard, planlagt at eksperimentere med at få ærter i år – det gør han for at få glæde af det høje proteinindhold, da hans specifikke jordforhold giver ham de bedste betingelser for netop ærter.
 • André Iacobaéus i Sydsverige gik i 2008 over til direkte såning, for både at belaste jorden mindre, men også for holde den tunge ler væk fra overfladen.
 • Nede i Sønderjylland har Jens-Martin en jord der kan yde optimalt og han arbejder med et traditionelt, men nøje, sædskifte, der får det bedste frem i både jord og planter.
 • Følg med alle gennem hele 2022, hvor du kan blive opdateret på de nyeste fortællinger fra dem hver især.

Mød landmændene

Jens-Martin Roikjær Bramsen, 45 år, Feldum Gård, Sønderjylland

På Feldum Gård i Sønderjylland har Jens-Martin 250ha med planteavl, herunder fremavl. 155ha er hans egen jord, mens de resterende er forpagtet. På trods af gårdens størrelse og afgrødesammensætningen, er hans tid som landmand dog kun på deltid. Jens-Martin arbejder nemlig i vinterperioden og frem til 1. april som akademisk medarbejder på Københavns Universitetsafdeling for Fødevare- og ressourceøkonomi. Jens-Martin går meget op i at få det bedst mulige sædskifte, og derfor er hans marker nøje skemalagt. Han arbejder hele tiden på at blive bedre og optimere sin planteavl.

 • Afgrøder: Hvede, havre, vårbyg, raps og græsfrø
 • Produkter: Bruger og tester BASF-produkter

Læs mere på Jens-Martin Roikjær Bramsens profil

Heine Kjeldgaard, 33 år, Hanghøj Svineproduktion, Nykøbing Mors

Heine Kjeldgaard har i sin griseproduktion over 570 søer, og kører en full-line produktion helt til den færdige slagtning. Foruden griseproduktionen har Heine en stor planteavlsbedrift på 720ha med bl.a. hvede, vårbyg med mere og han dyrker samtidigt fodergræs og majs til sin fars kvæg. Heine elsker at lære og udbygge sin forretning, og det gør han ved hele tiden at tænke i at fremme nye tiltag. Han er stor fortaler for planteforsøg, og søger at optimere avl og brugen af eksempelvis gylle, pesticider med mere. Heine har desuden et mål om at være med i verdensrekorden i hvedeudbyttet i 2022.

 • Afgrøder: Hvede, vårbyg, raps, frøgræs/rajgræs, ærter, majs, fodergræs, halm
 • Produkter: Balaya (fungicide) i hvede og vårbyg, samt Entargo (fungicid) i vårbyg. Comet Pro (fungicid), Focus Ultra (ukrudtsmiddel), Caryx og Medax (vækstregulatorer).

Læs mere på Heine Kjeldgaards profil

André Iacobaéus, 40 år, Marsvinholm, Ystad, Sydsverige

På André Iacobaéus’ gård i Ystad, består husdyrproduktionen af slagtekyllinger og uldsvin. Herudover dyrkes diverse afgrøder og i år er han spændt på et tiltag der er nyt for i år; nemlig produktion af jordbær. Andrés landbrug spænder over et stort landområde bestående af 500 ha agerjord, 130 ha skov, 8000 kvm slagtekyllinger og 15 ha til dyrkning af jordbær. Når André producerer i landbruget, så har han i tankerne, at jorden er noget som han låner af den næste generation. Bl.a. derfor gik han i 2008 også over til at så direkte i jorden og gør også noget ekstra ud af biodiversiteten med masser af blomsterbænke og pollinerende blomster.

 • Afgrøder: Hvede, raps, byg, maltkorn, havre/grynhavre, græsfrø, jordbær.
 • Produkter: Asgra, Medax Max (stråforkorter), Revystar XL og Priaxor (fungicider) i hvede. Boxer, Broadway og Legacy (ukrudtsbekæmpelsesmidler). Caryx (vækstregulator).

Læs mere på André Iacobaéus’ profil

Kristian Johansson, 27 år – Sanda Skattmansö Gård, Uppsala, Sverige

Kristian Johansson er en ung landmand, som i det daglige driver et landbrug vest for Uppsala med sine forældre. Oprindeligt var landbruget hans bedsteforældres, som forældrene senere overtog og udbyggede. Kristian er derfor 3. generation på gården. Gårdens fokus er primært kvægavl, som består af ca. 400 ren-racet kødkvæg, hvoraf 150 er amme-køer. Foruden kvæg dyrkes der på gårdens 580ha agerjord hvede, vinterbyg, vårbyg, maltbyg, græsser og majs. Ydermere er der 130ha skov til gården. En del af Kristians planteproduktion benyttes som foder til kødkvæget. Derudover sælger han ca. 12-1400 tons korn om året. Kristian har en landbrugsuddannelse, er specialiseret i økonomi, planteavl og driftsledelse. Han er nysgerrig på nye tiltag i det daglige landbrug, og familien er som helhed åbne for nye tanker og idéer.

 • Afgrøder: Vinterhvede, hvede, vinterbyg, vårbyg, maltbyg, majs og græsser.
 • Produkter: Systiva (fungicid)

Læs mere på Kristian Johanssons profil

Samuel Jussila, 40 år - Jussila Farm, Janakkala, Finland

Samuel har en planteavlsproduktion på 130 hektar på sin store familiegård i Janakkala, Kanta-Tavastland. Han klarer, sammen med sin kæreste, alt arbejdet på gåden Jussila-gården består af 130 hektar mark, hvoraf 30 hektar er forpagtet. Derudover tilser Samuel 200 hektar skov, arbejder som deltids-rådgiver i en virksomhed der dyrker spidskommen og hamp, og holder foredrag for landbrugshøjskoler. Et ønske for fremtiden er at bygge en gård i den nordlige by Jussila.

 • Afgrøder: Vinterhvede, vårbyg, ærter og kommen
 • Produkter: Priaxor, Curbatur, Medax Max, Revystar XL

Læs mere på Samuel Jussilas profil

Martti Tytykoski, 43 år - Kylä-Uupo gård, Alastaro, Loimaa, Finland

Martti dyrker 200 hektar agerjord i Loimaa, Alastaro, og driver derudover en virksomhed med fokus på fjerkræavl sammen med sin forretningspartner. Sammen administrerer de 45.000 æglæggende høner og 80.000 kyllinger. Deruodover driver Martti et skovbrug på 60 hektar. Martti inkorporerer tit nye plantearter i sin dyrkningsrotation, tester forskellige plantebeskyttelsesmidler, og sigter altid mod at opnå høje udbytter.

 • Afgrøder: Vinterhvede, maltbyg, Clearfield-raps, foderhvede og byg
 • Produkter: Kinto Plus, Tooler and Tooler Heavy, Medax Max, Terpal, Priaxor, Revytrex, Balaya, Cleravo, Pictor Active

Læs mere på Martti Tytykoskis profil

Mikko Mäki-Latvala - Mäki-Latvala MTY, Ilmajoki, Österbotten, Finland

Mikko er den landmand i Follow a Farmer kampagnen, som driver et landbrug længst nordpå i Ilmajoki, Østerbotten. Sammen med sin landbrugsgruppe driver han en gård, hvor hovedproduktionsretningen er svineavl, samt en planteavlsproduktion på 100 hektar. I næsten alle marker udføres der forsøg, hvoraf effekterne af tiltagene tydeligt kan ses. Dette er med til at driften af ​​gården kan udvikles. Når Mikko producerer i landbruget, så er målet altid at få det størst mulige afkast og den størst mulige høst ud af dyrkningsarealet.

 • Afgrøder: Vårbyg, havre, rug, vårraps/raps, foderært, vinterhvede
 • Produkter: Priaxor, Juventus, Curbatur, Terpal, Cleravo, Dash, Medax Max

Læs mere på Mikko Mäki-Latvalas profil

Top