Follow a Farmer

Henning Madsen, Højstrup

Follow a Farmer profil: Henning Madsen

Henning Madsen, Højstrup, Sjælland

Ikke langt fra kysten, ud mod Øresund, på den østlige del af Sjælland, ligger bedriften Højstrup, hvor Henning Madsen står for den daglige drift. Efter en række år med glidende generationsskifte, blev bedriften endeligt overtaget i sommeren 2021. Produktionen er ren planteavl på 265 ha, med fokus på fremavlskorn. Hertil udlejning af erhvervsejendomme. Ingen andre end Henning er involveret i den daglige drift, men svigerfar hjælper til når der er brug for det, og i høstsæsonen kommer ekstra hjælp udefra. Målsætningen for Henning er klar – gode afgrøder på alle hektarer, ud fra de forudsætninger jord og vejr giver.

I alt dyrker Henning hvede (80 ha), græs (65 ha), byg (70 ha), raps (30 ha) og hvidkløver (20 ha) på markerne.

Filosofi

Gode afgrøder på alle hektarer, og en kontinuerlig stræben efter at gøre det rigtige, ud fra de forudsætninger jorden og vejret tilbyder. Det er rettesnoren for Henning, der driver hans engagement, når ukrudtet i markerne kræver mange timer – på Højstrup tolereres ukrudt ikke.

Henning er med i Follow a Farmer for at dele sin viden, sætte fokus på det han laver og give inspiration til andre i faget.

Bedriften

På Højstrup driver Henning Madsen næsten gården helt på egen hånd, kun med hjælp fra svigerfar i perioder. Henning bruger meget tid på kampen mod ukrudtet i marken, så udbyttet af fremavlskornet bliver optimalt. Hertil kommer udlejninger af erhvervsejendomme og en mark med blomster, der sælges fra en vejbod.

Afgrøder

På de i alt 265 ha, dyrker Henning bl.a. fremavlskorn og har hvede (80 ha), græs (65 ha), byg (70 ha), raps (30 ha) og hvidkløver (20 ha).

Produkter

På Højstrup anvendes og testes forskellige BASF – produkter.

Udforsk andre profiler

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Ikke langt fra kysten, ud mod Øresund, på den østlige del af Sjælland, ligger bedriften Højstrup, hvor Henning Madsen står for den daglige drift.

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Top