BASF Agricultural Solutions Danmark
BASF Agricultural Solutions Danmark

Plantebeskyttelse til landbruget

BASF Agricultural Solutions tilbyder en bred portefølje af svampe-, ukrudts- og skadedyrsmidler samt vækstreguleringsmidler. Med produkter og rådgivning hjælper BASF landmænd med at øge udbyttet og kvaliteten af ​​deres afgrøder.

Plantebeskyttelse lige nu

Perfekt styring af væksten i din raps - Caryx®

Perfekt styring af væksten i din raps - Caryx®

En god etablering i efteråret er af afgørende betydning for et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I tidligt såede afgrøder, hvor afgrøden er velforsynet med vand og næringsstoffer samt hvor der er en lang vækstperiode i efteråret.

Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps - Pictor®

Danmarks stærkeste og bredeste svampemiddel til raps - Pictor®

ActiveLandsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria - Balaya®

Danmarks stærkeste svampemiddel mod Septoria - Balaya®

Balaya har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg og Balaya er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet tilbage i 2019. I forsøg i hvede, er det testet op mod landmandens egen løsning.

Top