Plantebeskyttelse til landbruget

BASF Agricultural Solutions tilbyder en bred portefølje af svampe-, ukrudts- og skadedyrsmidler samt vækstreguleringsmidler. Med produkter og rådgivning hjælper BASF landmænd med at øge udbyttet og kvaliteten af ​​deres afgrøder.

Plantebeskyttelse lige nu

En god etablering i efteråret er af afgørende betydning for et godt udbytte i vinterraps. Vækstregulering er specielt vigtig I tidligt såede afgrøder, hvor afgrøden er velforsynet med vand og næringsstoffer samt hvor der er en lang vækstperiode i efteråret.

Ukrudtsmiddel godkendt i split til bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i raps, samt en lang række landbrugs- og havebrugskulturer.

Balaya har gennem flere år været med i forsøg på Flakkebjerg og Balaya er afprøvet ved en række landmænd rundt i landet tilbage i 2019. I forsøg i hvede, er det testet op mod landmandens egen løsning.

ActiveLandsforsøgene I raps med Pictor Active, giver den mest effektive svampebekæmpelse inkl. Lys bladplet. Pictor Active har I forsøgene givet højest merudbytte, brutto og netto.

Med Terpal kan du sammensætte den optimale vækstreguleringsstrategi i byg. Start med at væksregulere din byg i BBCH 31-32 med Terpal og undgå sene hævnsprøjtninger med høje doser der kan stresse din afgrøde.

Balaya® og Entargo® erstatter Bell® og Viverda® i frøgræs. Langvarig beskyttelse, Meget hurtig regnfasthed, Stærk kurativ effekt.

Et alsidigt svampemiddel, at det finder anvendelse i mange sprøjtninger i korn, frøgræs og majs.

Comet Pro er kendt for sine gode effekter mod diverse rustsygdomme i korn samt bladplet og skoldplet i byg, sin gode blandbarhed og den forgrønnende effekter.

Caryx® kan anvendes i vinterraps efterår eller tidlig forår. Efterårsanvendelse sikrer en bedre overvintring og stærkere forårsvækst gennem et forstærket rodnet.

Top