Follow a Farmer profile: Martti Tytykoski

Kylä-Uupo, Alastaro

Martti dyrker 200 hektar agerjord i Loimaa, Alastaro, og driver derudover en virksomhed med fokus på fjerkræavl sammen med sin forretningspartner. Sammen administrerer de 45.000 æglæggende høner og 80.000 kyllinger. Deruodover driver Martti et skovbrug på 60 hektar. Martti inkorporerer tit nye plantearter i sin dyrkningsrotation, tester forskellige plantebeskyttelsesmidler, og sigter altid mod at opnå høje udbytter.

  • Afgrøder: Vinterhvede, maltbyg, Clearfield-raps, foderhvede og byg
  • Produkter: Kinto Plus, Tooler and Tooler Heavy, Medax Max, Terpal, Priaxor, Revytrex, Balaya, Cleravo, Pictor Active

Filosofi

Martti har en økonomisk synsvinkel på gårdens planteavlsdyrkning samt hans forretningsvirksomhed. For eksempel er størstedelen af forarbejdningsmaskinerne og såmaskinen fællesejet sammen med andre landmænd. Tørgødningen fra fjerkræavlen er en betydelig hjælp i gødningsomkostningerne såvel som til forbedring af jordens opbygning og indhold af organiske stoffer. På gården Kylä-Uuppo tilstræbes der altid et så højt høstudbytte som muligt.

Bedriften

Martti, som dyrker et markareal på omkring 200 hektar på Alastaro i Loimaa, er med i mange ting. Foruden jordbrug har han sammen med sin forretningspartner en fjerkræavlsvirksomhed, som årligt producerer 45.000 æglæggende høns og 80.000 kyllinger. Derudover udbyder Martti's virksomhed Agrikumppanit, forskellige tjenester og ydelser til landmænd som behøver hjælp til maksininstallationer, vedligeholdelse, rengøring etc. På gården ved navn Kylä-Uuppo drives der også et skovbrug på omkring 60 hektar skov.

Afgrøder

Målet er fortsat at forbedre jordens struktur og opretholde et alsidigt sædskifte. I næste vækstsæson dyrkes der vinterhvede, maltbyg, vårolieplanter samt foderhvede og -byg til hønsene. Martti har i forskellige år dyrket og afprøvet flere andre afgrøder såsom foderærter, ærter til frysning samt sukkerroer. Jordarterne på Marttis jord er hovedsageligt lerholdige jorde, som er typisk for det område hvor Martti driver sit landbrug.

Produkter

Det er planen at anvende flere forskellige BASF-produkter i næste vækstsæson. Til bejdsningscertificeret byg er der anvendt produktet Kinto Plus. Grundmidlet til støvbekæmpelse vedrørende korn er Tooler og Tooler Heavy, med tilsætning af blandingskomponenter alt efter behov og omstændigheder. Normalt tilsættes der ved første sprøjtning af kornet også Medax Max, og i en senere fase Terpal. Dosringen fastlægges efter vækstudsigten og vejret.

Grundproduktet til sygdomsbekæmpelse er Priaxor. Produkterne Revytrex og Balaya har tidligere været afprøvet og vil efter registering bruges i bredere omfang.

Til støvbekæmpelse for Clearfield-raps anvendes Cleravo og ved behov Pictor Active til bekæmpelse af sclerotinia."

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Udforsk andre profiler

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Top