Follow a Farmer profil: Mikko Mäki-Latvala

Mäki-Latvala MTY, Ilmajoki

Mikko er den landmand i Follow a Farmer kampagnen, som driver et landbrug længst nordpå i Ilmajoki, Østerbotten. Sammen med sin landbrugsgruppe driver han en gård, hvor hovedproduktionsretningen er svineavl, samt en planteavlsproduktion på 100 hektar. I næsten alle marker udføres der forsøg, hvoraf effekterne af tiltagene tydeligt kan ses. Dette er med til at driften af ​​gården kan udvikles. Når Mikko producerer i landbruget, så er målet altid at få det størst mulige afkast og den størst mulige høst ud af dyrkningsarealet.

  • Afgrøder: Vårbyg, havre, rug, vårraps/raps, foderært, vinterhvede
  • Produkter: Priaxor, Juventus, Curbatur, Terpal, Cleravo, Dash, Medax Max

Filosofi

I dyrkningsteknik holder Mikko alle muligheder åbne og ændrer altid teknikken efter behov. Målet er altid at få det størst mulige afkast og den størst mulige høst af det nuværende areal. På bedriften udføres der også særligt mange forsøg af anvendelsesmængde af fungicider, gødningsspredning, såningstæthed, bearbejdningsmåde og mellemafgrøder.

Bedriften

Landbrugssyndikatet Mäki-Latvala, som ligger i Ilmajoki i Østerbotten, har en alsidig virksomhed. Hovedproduktionsretningen er svineavl, nærmere bestemt produktion af ungsøer. Foruden svineavl drives der jordbrug på godt over hundrede hektar, og på omkring halvdelen af arealet dyrkes der foder til egne svin. Desuden udføreses der på bedriften kontraktarbejde med bejdsning og sortering af frø, aktivt skovbrug og produktion af bioenergi og også lidt maskinarbejde.

Afgrøder

På bedriften dyrkes der alsidigt efterårs- og vårplanter. I næste vækstsæson bliver der dyrket vårbyg, havre, rug, vårraps/rybs og foderærter, og som en ny afgrøde afprøves rughvede. Jordarterne varierer, men størstedelen er fin sandjord og generelt også muldrig. Vækstsæsonen i Østerbotten er særdeles intensiv, hvilket giver særlige udfordringer for dyrkningen. På biogene jorde forbliver sideskud ved sædskifte af hovedskuddene, og derfor anvendes vækstregulerende midler aktivt - dog er der en betydelig risiko for at planterne lægger sig.

Produkter

Mikko anvender i stor udstrækning forskellige produkter fra BASF, bl.a., Priaxor, Juventus, Curbatur, Terpal, Cleravo, Dash, og Medax Max. Mikko er med i testgruppen for BASF-produkter, og tester derfor også produkter som endnu ikke er registreret.

Udforsk andre profiler

Følg Heine Kjeldgaard og Hanghøj Svineproduktion på Nykøbing Mors i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg André Lacobaéus produktion af slagtekyllinger og uldsvin i Ystad i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Kristian Johansson og sæsonen på hans gård i Uppsala, i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg Jens-Martin og Feldum Gård i Sønderjylland i BASFs nye videoserie Follow a Farmer.

Følg 7 landmænd igennem 2022 sæsonen, hvor de fortæller om deres oplevelser, udfordringer og ideer til forbedringer i deres dagligdag.

Top